Byrum der taler til mennesker

Hvordan kan man gennem design gøre socialt udsatte bydele til bedre steder at bo? Det undersøger arkitekt Anne Corlin i en ph.d.

”Jeg var først nødt til at forstå de sociale agendaer. Hvad er det for et liv, der leves der oppe i Skovparken? Og hvis bydelen skal kobles sammen med det øvrige Kolding, hvad er det så for barrierer, der skal brydes ned?”

Anne Corlin er uddannet arkitekt og halvvejs i et 3-årigt forskningsprojekt, hvor hun undersøger ”…hvilke afgørende designparametre der kan bruges til at understøtte det sociale liv i byrummet.” En ph.d. der finansieres af Kolding Kommune, Landsbyggefonden og AAB Kolding, men som fysisk har til huse på Designskolen Kolding. Konkret undersøger Anne Corlin i sit projekt to byrum: Superkilen på Nørrebro og bydelen Skovparken i Kolding.

“Det er to enormt forskellige områder. Den københavnske bydel er et af de tættest befolkede områder I Danmark. Der er en helt anden kritisk masse, og hele byfornyelsesforløbet har været et meget dramatisk, fysisk indgreb i bydelen, der har været 17-18 år undervejs. Jeg brugte derfor dét projekt til vidensopbygning, og til at danne mig nogle ideer om ‘før og efter’,” fortæller Anne Corlin.

Følelser over æstetik
Kolding-kvarteret er stadig i en ’før’-fase. Og med et teoretisk afsæt der siger, at fysiske og sociale parametre er i konstant interaktion med hinanden, var Anne Corlin nødt til at forstå Skovparken både materielt og immaterielt:

”Jeg lavede 12 interviews med 14 forskellige beboere – de yngste på kun 13 år sad i par. Jeg fik dem til at tegne og fortælle på et kort, hvordan de bruger byen: Hvor de cykler, kører i bil, hvad de laver, når de har fri. Så havde jeg nogle billeder med af forskellige typer boliger, for at få en snak om bolig og livsstil. Endelig havde jeg fotos af forskellige typer byrum, lige fra Peterspladsen i Rom, over et loppemarked til et centerområde. De skulle vælge fire ud, der appellerede mest til dem, og det gav mig alt sammen indblik i, hvad der var vigtigt for hver enkelt,” forklarer Anne Corlin.

Efter første interviewrunde blev alle personer bedt om at fotografere steder i byen, de kunne lide eller ikke lide. Da den stak fotos kom på bordet, opstod der en helt ny indsigt:

”De steder, de godt kunne lide, var langt overvejende steder med gode minder. Det var ikke nødvendigvis fordi, de var smukke. I forhold til min antagelse om, at det sociale og det fysiske hænger sammen, var det ret interessant at se, at beboernes valg af motiv blev mere styret af følelser end af æstetik.”

Zoom på centret
Viden fra den indledende dataindsamling skal nu overføres på et fysisk projekt. Derfor har Anne Corlin valgt at zoome ind på det indkøbscenter, der ligger midt i Skovparken. En placering der på papiret er attraktiv – også i forhold til at tiltrække folk ude fra til bydelen. Men centret har et klart signalproblem, analyserer Anne Corlin:

”Kvarterets beboere kan godt lide centrets funktion og er glade for at have butikkerne i deres nærområde, men nogle er også utrygge ved at være der. Centret er i dårlig stand, plus der ligger en bodega, der tiltrækker mange fulde folk. Og så er placeringen af et jobcenter i centeret en god, rationel beslutning, der desværre også har en uheldig effekt, fordi hele centret på den måde bliver et fysisk eksempel på stedets sociale udfordringer. Derfor vil jeg nu, med afsæt i den amerikanske sociolog Richard Sennets arbejde med ’den porøse by’, fokusere på hvordan man gennem design kan skubbe til hele centrets identitet, så folk ændrer deres opfattelse af stedet.”

Skriv et sted
Præcis hvordan dén del skal gribes an, er stadig i undersøgelsesfasen. Mange ting er på tegnebrættet, men en udfordring er også at finde balancen i, hvor meget de lokale beboere selv ønsker og kan overskue at engagere sig og deltage i ændringerne. Derfor deltager ph.d. forskeren i januar 2017 i et kursus på Bartlett UCL i London, hvor den engelske professor Jane Rendell underviser i Site Writing.

”Det er en metode til at bruge skrivning til at positionere sig i forhold til et sted,” forklarer Anne Corlin. ”Jeg har jo kun relativt kort tid til at ville skabe en forandring, der kan flytte på stedets identitet. Om det overhovedet er muligt, er jeg stadig usikker på. Jeg er derfor også i dialog med nogle forskere i Aarhus, der sidder med de samme problemstillinger. Og gennem skrivekurset skulle jeg samtidig gerne blive endnu skarpere på at analysere stedet, og dermed komme endnu tættere på de tiltag, der virkelig kan skabe sociale ændringer i Skovparken.”

I 2017 afholder Designskolen Kolding i samarbejde med den verdensomspændende organisation Cumulus en stor, international konference med titlen REDO. Formålet med konferencen er at sætte fokus på designs rolle i en bæredygtig udvikling og skabe indflydelse på de politiske beslutningsprocesser. Som optakt til konferencen bringer vi en række artikler, som stiller skarpt på Designskolen Koldings forskning og viser, hvordan vi arbejder på at bygge bro mellem designtænkning og designpraksis.