På Designskolen åbner kort for lang læring

89 kort, der giver et fælles sprog for designtænkning, bliver konstant beriget af undervisere, studerende og kursister.

”Kortene er et værktøj. De bliver konstant videreudviklet i undervisningssammenhæng på Designskolen Kolding. Det er en iterativ proces, hvor undervisningsprocessen, undervisere og studerende bidrager til kvaliteten,” siger Silje Kamille Friis, Ph.d. i designproces og metode. Siden 2006 har udviklingen af et solidt sæt designmetodekort været en del af omdrejningspunktet for hendes arbejde:

”IDEO lavede jo allerede deres metodekort i 2002, men Co–Creation kortene er baseret på en teoretisk model, så både designere og ikke-designere kan anvende dem. Hele mit udgangspunkt har været at skabe et fælles sprog, når folk med flere forskellige faglige baggrunde skal arbejde sammen i en kreativ proces. Kortene er kimen til en bedre forståelse for, hvordan hver især arbejder i en designproces.”

På baggrund af kortene skrev Silje Kamille Friis i 2006 sin afhandling om, hvordan designere producerer viden i en designproces. Senere blev kortene gentænkt, så de kunne indgå i konkrete undervisningsforløb.

Non-flikt-løsning
”Kortene skulle hjælpe de studerende til at tænke mere i proces og metode. De skulle gøre sig deres egne erfaringer og selv blive i stand til at formulere en design-udfordring – ikke blot tænke i færdige løsninger. Det gav samtidig mig en række nye input til kortene, fordi jeg blev ved med at interviewe de studerende og underviserne og evaluere kortenes værdi på en række konkrete nedslagspunkter,” siger Silje Friis.

Eksempelvis førte det til at der i 2015 blev tilføjet kort, der skulle understøtte samarbejde og konflikthåndtering i en designproces:

”De studerende brugte kortene i et syv-ugers gruppeforløb. Jeg observerede en række non-flikter, hvor de opførte sig noget så høfligt over for hinanden. De undgik konflikter, bl.a. fordi de manglede metoder til at håndtere dem. De nye kort illustrerer derfor, at når man adresserer uenigheder i stedet for at undgå dem, får man adgang til nye perspektiver.”

Positiv vekselvirkning
Samtidig tvinger kortene også til refleksion over forskellige måder at producere viden på:

”Kortene gør de studerende i stand til at veksle mellem en række modsatrettede positioner: Individ versus gruppe, refleksion versus fysisk arbejde, åbne op for ideer versus skære fra og fokusere,” siger Silje Kamille Friis og forklarer, at kortene på denne måde blive en sand katalysator for de studerendes læring:

”Kortene fungerer som en empowerment af de studerende, også når der ikke er en underviser til stede. For eksempel bruger de kortene til at forhandle proces, eller de vælger en ’træk-et-kort’ metode, hvor vilkårlige valg af kort hjælper til at rive tankegangen løs. Samtidig tager flere studerende kortene med i praktik, som en hjælp til at forklare designprocessen og deres måde at arbejde på.”

Kort crash-kurus
Co-creation-kortene bruges også i en række andre sammenhænge. De er offentligt tilgængelige og til salg i en række webshops, og de bruges også til efteruddannelse af eksempelvis ledere og mellemledere, der ønsker et crash-kursus i designmetode. Det har igen ført til udviklingen af et nyt kort:

”I korte workshops er det enormt vigtigt at kunne skifte tempo. Derfor er der kommet et nyt metodekort til, der hedder ’Switch’. Det giver en øget bevidsthed om modus operandi, og giver mulighed for at skifte fra teori til praksis, fra en ’åbne’ til en ’lukke’ tankegang. Det skaber en fantastisk dynamik og energi. Jeg kan se at mine voksne kursister, tager kortene med hjem i deres organisation og bruger dem til at facilitere innovations- og forandringsprocesser med deres medarbejdere. De vender også tilbage med nye ideer” siger Silje Kamille Friis, der nævner, at eksempelvis redskaber til pædagogisk facilitering – et kort om brugen af kortene i praksis – er på mange ikke-designeres ønskeliste. På den måde beriges kortene, der altså fejrede 10-års jubilæum sidste år, til stadighed.

I 2017 afholder Designskolen Kolding i samarbejde med den verdensomspændende organisation Cumulus en stor, international konference med titlen REDO. Formålet med konferencen er at sætte fokus på designs rolle i en bæredygtig udvikling og skabe indflydelse på de politiske beslutningsprocesser. Som optakt til konferencen bringer vi en række artikler, som stiller skarpt på Designskolen Koldings forskning og viser, hvordan vi arbejder på at bygge bro mellem designtænkning og designpraksis.