Designere kortlægger den langtidsholdbare indsats

Kopenhagen Fur får en række nye værktøjskort, der styrker virksomhedens indsats for bæredygtighed.

Kortene er udviklet af Designskolen Koldings forskningsafdeling i samarbejde med LAB for Bæredygtighed og Design.

”Vi har udviklet en serie tilgangskort, der skal støtte Kopenhagen Furs designere og buntmagere i deres designproces, så de kan arbejde med produkternes levetid. For når ting holder længere, betyder det i sidste ende en ressource-besparelse,” fortæller adjunkt Karen Marie Hasling.

Hun har, sammen med adjunkt Ulla Ræbild, de seneste måneder udviklet et konkret værktøj til Kopenhagen Furs arbejde med bæredygtighedsbegrebet. Resultatet er en serie på 29 kort. De er bygget op med en række fakta på en side og et særligt bæredygtighedskompas på den anden, kan bruges i tre forskellige sammenhænge, fortæller forskeren: Som inspiration; som et værktøj til at dele viden og værdier i tværfaglige teams; og som et middel til at reflektere over og analysere egne processer retrospektivt.

”Kortene gør brugerne bevidste om de mange forskellige tilgange der er til bæredygtighed og lang produktlevetid. De er et redskab til at udvikle et fælles sprog omkring bæredygtighed, og dermed skabe øget præcision i forhold til fokusområder og formidling af specifikke indsatser. Ikke mindst er bevidstgørelsen om egne processer vigtigt for designere, som ønsker at arbejde i en bæredygtig retning,” siger adjunkt Ulla Ræbild.

I udarbejdelsen af materialet trækker forskerne meget på tidligere erfaringer fra Designskolen Kolding. Heriblandt også fra undervisningen, fortæller Karen Marie Hasling:

”Bæredygtighed er både svært og overvældende at forholde sig til. Jeg ser det gang på gang i de studerendes projekter, hvor de tit skal bruge meget tid på at forstå omfanget af problemet. Miljø og etik er problematikker, der rammer folk, og som er nemme at forholde sig til. Men bæredygtighed handler også om politik og om kultur, og derfor har vi i flere år arbejdet med nogle grundlæggende bæredygtighedskort, der skaber dialog om emnet. De kort, og vores erfaringer fra de studerendes mange spørgsmål, bygger vi videre på i samarbejdet med Kopenhagen Fur.”

Processer og forståelse
Netop integrationen af undervisning og forskning i et cyklisk forløb, hvor begge dele konstant beriger hinanden, er en af de særlige skønheder ved udviklingsarbejdet på Designskolen Kolding, mener Karen Marie Hasling. Hun har en kandidatgrad i Design & Innovation fra Danmarks Tekniske Universitet, og aner derfor skellet mellem en teknisk og kunstnerisk tilgang til design som fag:

”Som designingeniør har man fokus på at forstå og forklare designprocesser undervejs. I den kunstneriske designtradition opstår forståelsen i høj grad ofte først undervejs og bagefter, hvilket giver et helt andet mulighedsrum,” siger Karen Marie Hasling og suppleres af adjunkt Ulla Ræbild, der er uddannet modedesigner:

”Et design skal appellere både æstetisk og funktionelt til en bruger. Det bæredygtige aspekt skal derfor integreres fra starten af en designproces, så koncept og bæredygtig tilgang tænkes som et hele. Her kan kortene være relevante. Vores opgave som forskere og undervisere her på Designskolen Kolding er ikke at pege i en bestemt retning, men at gøre studerende såvel som virksomheder bevidste om, hvilke muligheder der findes for at påvirke bæredygtigheds-tankegangen.”

I den forbindelse er begge forskere enige om, at samarbejdet med Kopenhagen Fur giver en interessant adgang til at forstå, hvordan tilgangen til bæredygtighed er i en større organisation med en række eksisterende processer.

Baggrund
Et strategisk designperspektiv kan på sigt hjælpe virksomheder inden for især mode- og tekstilbranchen med at udvikle mere bæredygtige processer. Den hypotese blev udfoldet og udforsket i 2014/2016 gennem projektet Fur and sustainability – a design perspective. Her samarbejdede den danske pelsavlerorganisation Kopenhagen Fur med Designskolen Koldings uddannelses-, forsknings- og LAB-afdeling om at kortlægge de særlige problemstillinger, der er forbundet med design og, i denne specifikke sammenhæng, pels og bæredygtighed. Blandt en række anbefalinger resulterede forskningsprojektet i den erkendelse at pels, i forhold til mange andre materialer, har en ganske unik holdbarhed. Og dermed også en indbygget bæredygtighed, som organisationen imidlertid søgte værktøjer til at italesætte. Baseret på den indsigt har adjunkter Karen Marie Hasling og Ulla Ræbild fra Designskolens forskningsafdeling udviklet tilgangskortene.

I 2017 afholder Designskolen Kolding i samarbejde med den verdensomspændende organisation Cumulus en stor, international konference med titlen REDO. Formålet med konferencen er at sætte fokus på designs rolle i en bæredygtig udvikling og skabe indflydelse på de politiske beslutningsprocesser. Som optakt til konferencen bringer vi en række artikler, som stiller skarpt på Designskolen Koldings forskning og viser, hvordan vi arbejder på at bygge bro mellem designtænkning og designpraksis.