Designprocesser i livets rygsæk

Sara Breitenbauch har udviklet et nyt undervisningsmateriale, der skal sikre designfaget en fælles form på tværs af landets folkeskoler og gymnasier.

Da designfaget kom på skemaet i folkeskolen i 2014, var det ikke bare eleverne, der skulle lære at tænke på en ny måde. Også lærerne, som har meget forskellige indgange til faget, blev udfordret, og det fik Designskolen Kolding til at udvikle et undervisningsmateriale, der giver mulighed for en fælles forståelse for faget.
- Skolerne var i forvejen gode til at analysere færdige designs, men manglede konkrete redskaber og faglig tyngde i forhold til selve designprocessen. Jeg syntes, det var ærgerligt, hvis design blev et passivt fag, hvor det i manglen på brugbare fagbøger kom til at handle om at lære designhistorien udenad, forklarer designer Sara Breitenbauch, der i tæt samarbejde med Brændkjærskolen i Kolding og Rødkilde Gymnasium i Vejle har udviklet et metodesæt til faget.
- Materialet ligger op til, at eleverne selv er aktive og får mulighed for at fylde faget ud med det, de hver især kan, siger designeren.
Hun har lagt vægt på, at materialet er så fleksibelt som muligt. Man kan således selv bestemme, hvordan man vil sammensætte metoderne, der fungerer som byggeklodser i designprojektet. De involverede lærere glæder sig over, at de ikke behøver at opfinde deres eget undervisningsmateriale fra bunden.
- Jeg er især begejstret for, at materialet er så anvendeligt og pædagogisk tilrettelagt med helt konkrete værktøjer og enkle forklaringer. Du kan gå direkte ind og bruge det i undervisningen uden først at skulle fortolke og lave skabeloner. Det er en kæmpe hjælp i en travl hverdag, siger Pia Grønne fra Rødkilde Gymnasium.

Struktur i kaos
På Brændkjærskolen har designlærer Sara Bæklund brug metodesættet til at få struktur på skolens nye designlinje.
- Designtankegangen er en helt anden måde at tænke på, og det skal eleverne vænne sig til. Metodesættet hjælper dem på vej med forskellige ice-breakers og mindset-øvelser, fortæller Sara Bæklund.
Metoden opfordrer eleverne til at undre sig og stille spørgsmål, og fokuserer langt mere på processen end på selve resultatet. Eleverne skal lære arbejde ud fra de menneskelige behov, der ligger bag et design – med andre ord flytte fokus fra hvad til hvorfor. Det er en tankegang, der udfordrer mange af eleverne, og ifølge Pia Grønne, der underviser i design på Rødkilde Gymnasium, ender processen ofte med at gøre dem frustrerede:
- En af de største udfordringer i designfaget er at få eleverne til at blive i processen, når det bliver kaotisk. Metodesættet hjælper med at skabe en stram ramme og giver en god struktur og et godt overblik. Det er i virkeligheden nok metodens allervigtigste egenskab, fordi det netop er processen, eleverne bliver vurderet på til eksamen.

Alle kan udvikle gode idéer
Sara Breitenbauch vil gerne give eleverne en forståelse for, at alle kan arbejde meningsfulde idéer frem.
- Gode idéer er ikke noget, den særligt udvalgte får. Det er noget, man udvikler, når man arbejder på det. Man har altså selv stor indflydelse på resultatet, og det er en vigtig viden at give eleverne med i rygsækken, mener hun. Designeren har da også skabt et materiale, der skubber elevernes selvstændighed i en positiv retning – og som ikke begrænser sig til de timer, hvor der står design på skemaet, mener underviserne.
- Materialet er ikke alene brugbart i designfaget, men også i mange andre sammenhænge, der involverer innovation. Hver designfase har tilknyttet en palet af forskellige metoder, så undervisningsmaterialet let kan tilpasses til det konkrete forløb, forklarer Pia Grønne.
Den samme oplevelse har Sara Bæklund, der med succes har brugt metoden til et forløb i engelsk. Hun peger sågar på, at læringen rækker langt ud over skolen:
- Der ligger et dannelsesideal her. Eleverne får en forståelse for, at det er dem, der skal udføre arbejdet – og at de godt kan selv. Metoden er inkluderende, og den motiverer eleverne til at strukturere deres egen læring. Blive deres egne entreprenører i skolen såvel som i livet. Det er en god læring at tage med sig.

FAKTA:
Metodesættet består af et elevsæt, et lærersæt og en lærervejledning, som gennemgår designprocessens naturlige faser. Udviklingen af metodesættet er støttet af TREFOR/EWII.

Metodesættet kan købes ved at rette henvendelse til Designskolen Kolding med henvisning til Sara Breitenbauch.