En helt ny historie om pels

Designledelse har bidraget til ny viden om brug af strategisk design i forhold til bæredygtighed hos Kopenhagen Fur

”For mange er pels et kontroversielt materiale. Det bliver forbundet med ’rige overklassekvinder’ og hjerneløst forbrug. Det stemmer ikke nødvendigvis overens med virkeligheden, for pels har et stort bæredygtigt potentiale. Dels fordi man designer pelse yderst ressource-effektivt for at udnytte det dyre materiale til det yderste; dels fordi folk passer på de dyre pelse og beholder dem mange år i garderoben. Alt sammen noget, der er i tråd med principper for bæredygtighed i både produktion og forbrug. Derfor har jeg og mit forskningsteam sammen med Kopenhagen Fur kigget på, hvordan organisationen kan udnytte deres viden om bæredygtighed som en grundfortælling,” siger Else Skjold, adjunkt og ph.d. ved Designskolen Kolding.

I projektet ’Fur and sustainability – a design perspective’ har hun som forsker samarbejdet med skolens forsknings-, uddannelses- og LAB-afdeling om at styrke den danske pelsavlerorganisation Kopenhagen Furs design- og bæredygtighedsprofil. Mere specifikt kiggede hun på, hvordan designledelse kunne bidrage til at udvikle ny viden om brug af stratetisk design i forhold til bæredygtighed i organisationen.

Metodisk design
Med en ph.d. i organisation og ledelse fra CBS, der var samfinancieret med Designskolen Kolding, har Else Skjold tungtvejende erfaring med krydsfeltet mellem design og ledelse. Derfor så hun hurtigt nogle udfordringer i de uudtalte forventninger, Kopenhagen Fur havde til deres designafdeling:

”Da jeg kom ind i projektet, var designafdelingen lidt decentral. Designerne sad i fine lokaler i midtbyen, mens firmaets hovedsæde, hvor også pelsauktionerne finder sted, ligger i Glostrup. Designerne var sådan ’de kreative’ der skulle pushe en masse pels ind i modebilledet. Det er en typisk fordom om designere, at det er nogen, der kan lave nogle flotte ting. Men det står i kontrast til, hvor metodisk designere i dag rent faktisk arbejder med deres felt,” siger Else Skjold. For at støve den opfattelse lidt af, besluttede hun derfor at banke på nogle døre.

En helt ny fortælling
”Godt, strategisk design kan flytte hele virksomhedens storytelling. Og det var der brug for her, hvis der skulle skabes nye fortællinger om pels. For at gøre det bliver man nødt til at forstå hele virksomheden. Derfor var vi i forskningsteamet rundt i alle afdelinger: Sortering, salg, marketing, auktion, for at forstå, hvem der gjorde hvad. Det viste sig, at der var mange forskellige opfattelser af, hvad pels er, og hvem Kopenhagen Fur egentlig sælger til,” siger Else Skjold.

Den indsamlede viden brugte hun til at facilitere en helt anden opfattelse af designernes rolle i virksomheden:

”Ved at integrere Kopenhagen Furs vision og mission med design, fik vi skabt en hel anden synergi. Designere er jo vældig gode formidlere. Når de arbejder med design-briefs reflekterer de meget over, hvem de laver tingene til. Det er alle moderne designere vant til. Så gennem en styrket historiefortælling om bæredygtighed, nåede vi frem til at udvikle design-briefs sammen med Kopenhagen Fur, som taler til andre forbrugersegmenter end overklassefruen; for eksempel et voksent, professionelt segment, som er kvalitetsbevidst både i forhold til materialer og til godt design. Gennem at arbejde på den måde med designudvikling fik Kopenhagen Fur styrket deres historie om, hvad de gør, og dermed bidrog design til at skabe nye fortællinger om pels, på en letforståelig måde,” slutter Else Skjold.

I 2017 afholder Designskolen Kolding i samarbejde med den verdensomspændende organisation Cumulus en stor, international konference med titlen REDO. Formålet med konferencen er at sætte fokus på designs rolle i en bæredygtig udvikling og skabe indflydelse på de politiske beslutningsprocesser. Som optakt til konferencen bringer vi en række artikler, som stiller skarpt på Designskolen Koldings forskning og viser, hvordan vi arbejder på at bygge bro mellem designtænkning og designpraksis.

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.