The Highways and Byways to Radical innovation

Praktisk og teoretisk inspiration til at skabe innovation gennem design
Forfatter
Designskolen Kolding
Udgivelsesår
2014

Design og innovation er tæt forbundne størrelser. Begge discipliner har et stærkt fokus på nyskabelse og på de kreative processer, der er på spil i forhold til både at forestille sig og skabe fremtidens muligheder.

I antologien Highways & Byways to Radical Innovation – Design Perspectives præsenterer en række internationale forskere deres syn på sammenhængen mellem design og innovation. I artiklerne reflekterer de over muligheder, paradokser, metoder og faldgruber, når man arbejder med vidtrækkende forandringer og radikale innovationer. Hver enkelt bidragyder har taget sin egen vej for at belyse krydsfeltet mellem design og innovation, og antologien rummer et væld af cases og eksempler på brugerinddragelse og co-creation i skabelsen af unikke og kreative løsninger. Antologien afsluttes ved at samle trådene til et overblik over feltet.

Bogens bidragydere: Poul Rind Christensen, Eva Heiskanen, Sampsa Hyysalo, Mikko Jalas, Birgit Helene Jevnaker, Sabine Junginger, Jouni K. Juntunen, Raimo Lovio, Mette Mikkelsen, Cordy Swope, Elizabeth B. -N. Sanders, Mikael Scherdin, Roberto Verganti, Martin Wooley, Åsa Öberg.