Medicinhåndtering
Socialt innovationsprojekt med
Aalborg Kommune og plejehjemmene Otiumgården & Mou

Fakta

Projekttype
Udviklingsprojekt - Lab for Socialt Design
Projektperiode
Februar 2017 - januar 2018
Projektledelse
Laila Grøn Truelsen
Samarbejdspartnere
Aalborg Kommune, plejehjemmene: Otiumgården & Mou
Deltagere fra Designskolen Kolding
Laila Grøn Truelsen, Sara Breitenbauch, Joan Pedersen, Barnabas Wetton, Richard Herriott

Reduktion af antallet af utilsigtede hændelser omkring glemt medicin i ældresektoren

53% af alle medicineringsfejl omhandler glemt medicin (2015), hvilket har store økonomiske og menneskelige konsekvenser.

Projektets formål er at udvikle medicinadministration med færre fejl. Dermed at designe løsninger der reducerer tilfælde af glemt medicin.

Mål & forløb:
- Kortlægning af plejecenterets nuværende procedure for medicinadministration.
- Kortlægning af barrierer og udfordringer ift. god og sikker medicinadministration
- Udvikling af bud på løsninger til god og sikker medicinadministration
- Afprøvning på plejehjemmet Otiumgården
- Implementering af endelig løsning på plejehjemmet Otiumgården og Mou Plejecenter.
- Udvikling af designkompetencer blandt medarbejdere på plejehjemmet Otiumgården og Mou Plejecenter, og Forvaltningens medarbejdere.

Ved at kortlægge og forstå de eksisterende forhold omkring medicinhåndtering, kan “glemt medicin” adresseres fra flere aspekter, og dermed kan situationen forandres til det bedre. Den eksiterende kontekst støttes, gennem en følelse af genkendelse I løsningerne, samtidig med at nye tilgange til håndteringen af medicin indføres.

Designløsningerne kan være indenfor kommunikation, product, service, strategier m.m. De inkluderer spændet fra konkret praksis til emotionelle & kulturelle aspekter.

Kontakt