Mønstre, farver og stoftryk – men også maleri, computer og fotogravure

Jeg valgte uddannelse på Designskolen / Kunsthåndværker Skolen i Kolding, da det var en helt ny skole med ambitioner om et tæt samarbejde med den jyske tekstilindustri. Under uddannelsen blev det hurtigt klart, at det var mønstre, farver og stoftryk, der fangede min interesse – surface design mere end struktur & stoflighed.

Målet for netop at arbejde med tekstildesign ændrede sig under uddannelsesforløbet, hvor en større frihedstrang blev skabt. Efter den 4årige uddannelse (1968-72) søgte jeg i en periode andre faglige udfordringer.

I 1979 etablerede jeg eget trykværksted. Enkelte opgaver løste jeg inden for tekstildesign, men mit fokus var på unika arbejder, mere præcist på billedformatet. Her begyndte interessen for at udstille, hvilket jeg har gjort kontinuerligt gennem alle år.

Jeg har altid fundet stor inspiration i skiftet mellem forskellige udtryk og arbejdsformer. Arbejdet med store formater blev i en periode omsat til gardindesign til Kvadrat. Billedkompositioner blev omsat til mønstre, og arbejdet med farver blev anvendt i opgaver med farvesætning af rum og bygninger. Langsomt ændrede mit arbejde med billedmediet sig over mod, hvad jeg vil kalde blandform og derfra over til det rene maleri. Nye værktøjer og materialer ændrede billedudtryk såvel som tematiske projekter.

Det fordrede en stillingtagen til mit faglige tilhørsforhold : Kunsthåndværk eller Billedkunst. En beslutning der var nødvendig at tage, og en skelnen vi opererer med her i Danmark.

Som mangeårig gæstelærer på Designskolen (1983 – 2004) var det også vigtigt med et klart signal om eget ståsted.

I mit kunstneriske arbejde er rejsen et væsentligt inspirationsrum. Gennem flere studieophold i Rom flyttede mit blik og inspiration sig fra mønstre i kirkernes gulvmosaikker over til renæssancens og barokkens arkitektur for at ende med at zoome ind på nærbilleder af den antikke, klassiske skulptur. Fotografiet blev vigtigt i skitseprocessen, men også mere og mere en del af det endelige værk.

I 2005 begyndte jeg at arbejde med fotogravure, en klassisk grafisk dybtryksteknik, der på en særlig måde fremhæver fotografiets tonalitet. En teknik langt fra stoftrykket, men en håndværksmæssig disciplin, hvor jeg fandt en genkendelighed i arbejdsprocessen og siden har anvendt i flere serier både som s/h og farvetryk.

At rejse til Damaskus i Syrien og Ramallah i Palæstina med formulerede projekter har været til stor inspiration. Fremmede - men åbne. At omsætte oplevelser og betragtninger herfra har været en stor udfordring og blevet til flere værkserier.

En gennemgående metode i mine værker er en sammenstilling af to eller flere motiver, en måde hvorpå virkeligheden forrykker og forskyder sig, og samtidig er det en måde at stille spørgsmål på.

I 2012 omsatte jeg mit værk til bogform og transformerede den nysgerrighed, rejsens rum skaber, til et skærpet blik på hjemlige egne. Det blev til fotobogen Sted og Rum. Udviklingen i mit kunstneriske virke belyser uddannelsens særlige muligheder over for at håndtere mange forskelligartede opgaver og projekter.

Mine egne værker er ved at nærme sig det udgangspunkt, hvor kompositioner af farver og striber var en del af den lærende proces - nu så udfordret gennem maleri, computer og så omsat til farvefotogravure. En lang proces, men ikke kedelig.

Uddannelse
1968-1972: Knsthåndværkerskolen Kolding