Design for børn skal være barnligt, ikke barnagtigt

Før jeg begyndte at studere design, arbejdede jeg inden for teater – både foran og bag ved scenen. Som tiden gik, blev jeg mere og mere tiltrukket af scenografi og den vigtige rolle, den ofte spiller i historiefortællingen. Den hjælper med at lede tilskuerne ind i den verden, der skabes på scenen, og får dem til at tro på, at de også er en del af den verden. Jeg syntes det var fascinerende, at genstande og oplevelser kan have så stor en indflydelse på mennesker. Det er grunden til, at jeg valgte at gå ind i design.

Min studietid i Kolding
I min tid i Kolding lærte jeg én utrolig vigtig ting: Godt design kræver en god begrundelse. Brugeren lægger ofte ikke mærke til godt design. Det bliver en selvfølgelighed, noget der tilfører værdi til den totale oplevelse. Derfor består den totale oplevelse ikke kun af design. En totaloplevelse indeholder også de forretningsmæssige aspekter, marketing, bæredygtig produktion og et minimum af effektiv kommunikation. Denne sammensætning er stadig den vigtigste drivkraft for mig i mit designarbejde i dag og grunden til, at jeg kan lide at arbejde i et team, der er en blanding af utallige kompetencer og forskellige erhverv. Det bedste, jeg ved, er at tilbringe hver dag sammen med mennesker, jeg kan lære noget af, og som jeg kan dele mit input med.

Det var i Kolding, jeg fandt min lidenskab for interaktionsdesign – det, jeg arbejder med idag. For mig handler interaktionsdesign om, hvordan vi bruger dagligdags ting – både digitalt og fysisk – og denne blanding, hvor begge dele er lige vigtige, er det, der sammenføjer en god brugeroplevelse. Jeg har en dejligt erindring om at ankomme til Kolding for første gang og om, hvor spændt jeg var på at starte min nye uddannelse. Spændingen blev dog hurtigt dæmpet noget, da det gik op for mig, hvor lille en by Kolding i virkeligheden var! Ikke desto mindre viste det sig, at de år, jeg tilbragte dér, blev nogle af de bedste i mit liv, og jeg knyttede nogle dejlige venskaber dér.

Design for børn
For tiden er jeg optaget af at designe for børn. Ofte, når jeg ser et design, der henvender sig til børn, er det noget, der helt bogstaveligt er en forenklet eller fordummet version af noget, der er designet for voksne. Men at designe for børn betyder ikke at designe for små eller mindre intelligente voksne! Der ligger så meget andet i det, og efter min mening er det meget sværere. Voksne er tit parat til at se gennem fingre med en 'ufuldkommen ' oplevelse. Børn derimod har meget lidt tålmodighed; hvis de ikke kan lide det inden for 30 sekunder, går de simpelthen videre til noget nyt. Men hvad de mangler i tålmodighed, det har de tifold, når det drejer sig om fantasi! Voksne har en tendens til at se på en oplevelse og sige, "Det ser sjovt ud, men jeg forstår det ikke rigtigt", men når et barn virkelig forstår det, så vil han eller hun sige, "Nå, det er sådan det er. Jamen det er jo sjovt!" Så er det, man ved, at man har skabt noget stort. Det, jeg vil sige, er: Når man designer for børn, husk så at gøre det barnligt, men ikke barnagtigt!