Designtænkning skal fremtidssikre LauRie

Det er aldrig for tidligt at tænke på fremtiden. Hos LauRie er man allerede godt i gang med at tune sig ind på fremtidens forbruger efter at have deltaget i workshoppen Bæredygtig Fremgang, som giver konkrete værktøjer til at kortlægge en virksomheds fremadrettede muligheder.

Hos LauRie har man altid sat en ære i at kende sin slutforbruger. Så da virksomheden sidste år ansatte både en ny designmanager og en ny leder til salg og marketing, ville direktør Lena Trend Hansen gerne sikre sig, at alle stadig havde det samme udgangspunkt.
Derfor bookede hun tre pladser på workshoppen Bæredygtig Fremgang hos Designskolen Kolding. Det har hun ikke fortrudt. Ikke alene fik virksomheden endnu mere styr på sine slutkunder – de fik også sat en retning for fremtiden og gik hjem med nye værktøjer, der helt sikkert kommer i brug igen.
- Underviserne havde virkeligt styr på deres værktøjer, som er direkte brugbare i virksomheden nu og på sigt i mange sammenhænge. Vi har lært at anskue en problemstilling på helt nye måder, fortæller Lena Trend Hansen.
Workshoppen arrangeres af Laboratoriet for Bæredygtighed og rummer metoder til bl.a. værdiskabelse, kortlægning af fremtidens udfordringer, muligheder og vækstpotentiale samt udvikling af nye koncepter med involvering af kunder og brugere. Et fuldt koncept, som har til sigte at klæde virksomhederne på til at matche fremtidens efterspørgsel:
- Fremtidens forbrugere vil have endnu mere fokus på bæredygtighed, end de har i dag, og de vil i endnu højere grad efterspørge funktionelle og æstetiske produkter. Det er essentielt for en virksomhed at forstå, hvordan dens potentiale bedst udnyttes, så den matcher de nye udfordringer. Vil man være med på vognen i fremtiden, er det nu, den bæredygtige forandring skal sættes i værk, siger Lykke Bloch Kjær, der er leder af Laboratoriet for Bæredygtighed.

Sigte mod fremtiden
Som direktør for en 30 år gammel virksomhed, ved Lena Trend Hansen, hvor svært det kan være at flytte forbrugernes opfattelse af et brand. LauRie har hele tiden fokus på at udvikle sig, så det er attraktivt for nye kunder at komme ind i folden. Men Lena Trend Hansen indrømmer, at de i virksomheden nok har været mest optaget af her og nu:
- Hvis det, vi selv havde tænkt, da vi kom til workshoppen, havde stået alene, så havde vi manglet krogen ud i fremtidens forbrugere. Men designtænkningen og facilitatorens insisteren på, at vi skulle finde ud af, hvem virksomheden skulle leve af om 5-10 år gjorde, at vi fik den del med – en meget vigtig del, som har givet vores fremtidige markedsføring retning. Lederen af Laboratoriet for Bæredygtighed, Lykke Bloch Kjær, påpeger vigtigheden af, at virksomhedernes produktudvikling rammer præcist: - Råvarepriserne vil stige i fremtiden, og modeindustriens fast-fashion tilgang vil ændre sig, og det gør det endnu vigtigere, at man kender sine forbrugere i dybden og kan målrette sine kollektioner specifikt, siger hun og understreger, at udgangspunktet for workshopforløbet er at få de økonomiske, miljømæssige og sociale bundlinjer til at matche fremtidens behov for forandring.

Kendskab til branchen indefra
For Lena Trend Hansen og hendes medarbejdere var det vigtigt, at underviseren havde en forståelse for den verden, virksomheden har sin hverdag i.
- Hun havde selv design som udgangspunkt – præcis som vi har. Så hun kendte alle problemstillingerne og forstod derfor at stille de helt rigtige spørgsmål. Vi havde fra begyndelsen fuldstændig tillid til, at hun kunne bære os igennem. Ydermere havde hun selv en fortid i smykkebranchen, som gjorde, at hun kunne give os nogle helt konkrete input til vores kollektioner, som vi allerede er i gang med at indarbejde. Under forløbet fik LauRie desuden udviklet tre meget klare slutbrugerprofiler. Og selvom de syntes, at de kendte deres forbrugere godt i forvejen, fik de alligevel øget indsigt i målgruppen gennem forskellige øvelser. Indsigter, som allerede har udmøntet sig i helt konkrete markedsføringstiltag.
- Vi kan allerede nu gå i gang med at lave en glidende overgang til den fremtidige slutbruger. Fordi vi er blevet bevidste om det så tidligt i forløbet, kan vi flytte det hele stille og roligt uden at ændre for meget for vores nuværende kunder.

Vi kunne ikke have gjort det samme alene
LauRie, der som det første danske dametøjsmærke blev Oeko-Tex certificeret, har et stort fokus på bæredygtighed. I løbet af workshoppen fik de klarhed over, hvor langt de er i processen med at kommunikere dette budskab ud – og over, hvordan og hvornår de bedst når netop deres kundegruppe.
- Det er et budskab, som ligger os meget på sinde, men også et budskab, som skal igennem mange gatekeepers undervejs til slutforbrugeren. Vi blev opmærksomme på, hvor nødvendigt det er, at kommunikationen er meget håndgribelig og faktuel, hvis den skal nå uændret ud til forbrugeren, siger Lena Trend Hansen. Set i bakspejlet er hun glad for, at hun lod en udenforstående kigge med ind bag kulisserne i LauRie:
- Vi har været igennem nogle vigtige processer, som kan være svære at skubbe i gang selv. Det har virkelig været et privilegium at få lov til at arbejde så meget i dybden med vores egen problemstilling - oven i købet med vores helt egen projektkoordinator til at holde os på sporet gennem processen. Det har givet en helt anden form for afklaring, end hvis vi havde gjort det alene.