Implementering af designprojekter fra DesignCamp2017

Fakta

Projekttype
Tværfagligt uddannelsesprojekt, DesignCamp2017, 4.år danske og internationale studerende. Lab for Bæredygtighed og Design
Projektperiode
Feb17 – Maj 17
Projektledelse
Liv Eskholm, Designer og projektleder på implementering af projekter, Lab for Bæredygtighed og Design, Designskolen Kolding
Samarbejdspartnere
Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed,Sprogskolen Kolding, JazzHouse, PitStop, Boligselskabet Bovia, Børnehaven Løvetand, Brændkjærskolen, Kulturhuset Nicolai
Deltagere fra Designskolen Kolding
Liv Johanne Eskholm, Thomas Zindorf Lagoni, Tobias Tøstesen, Mette Thrane Frandsen
Vidensgrundlag
Designfagligt udviklingsarbejde

Beskrivelse

Projektets problemstilling
Designstuderende og eksterne partnere modner i samarbejde 8 udvalgte projekter skabt under DesignCamp2017. I hvilket omfang er det muligt at teste konceptet i tiltænkte kontekst? Hvad vil skabe værdi for partnere og tiltænkte modtagere? Hvordan kan vi modne projekterne så de skaber involvering og relevans?

Projektets mål/formål
Formålet er at øge fokus på en reel værdiskabelse under videreudvikling af prototyper i samarbejde med eksterne parnere. At teste prototyper i den kontekst, de er tiltænkt, for at kunne forbedre koncepterne iterativt, for derigennem at sikre relevans.

Projektets metoder og resultater
Vi modner udvalgte projekter. Afdækker netværk omkring konceptet. Gennem borgerinddragende workshops og happenings tester vi koncepternes relevans og graden af bæredygtighed. Reaktionerne er, at projekterne skaber værdi for partnere og andre involverede. Samtidig erfarer vi, at vellykket og blivende implementering tager tid og kræver vilje, ressourcer og opbakning fra flere sider.

De modnede projekter

  • MADCOOKING: Koncept motiverer til at lære dansk, gennem madlavning og socialt tværkultulturelt møde.
  • THE CHALLENGE: Et spil faciliterer temadag, hvor 10.klasses elever designer løsninger for en bedre verden.
  • PLANT A SEED: Et spil, til fysisk leg for 3-5 årige, vækker børns reflektion over affaldssortering og genbrug.
  • WATER MY CITY: Borgere visualiserer egen opfattelse af merværdi i forbindelse med klimasikring af område.
  • TRASH IS MORE: Procesværktøj skaber overblik og samarbejde omkring brug af affald som ressource.
  • PÅWWÅW: Container skaber rum for bæredygtig dialog. MISSION ONE: En kampagne, der positivt styrker og anerkender bæredygtig adfærd hos byens borgere.
  • REMADE AT NICOLAI: Studerende brander værdien af at genbrug og reparere.

Implementerede projekter

Kontakt