MADCOOKING

Fakta

Projekttype
Tværfagligt uddannelsesprojekt, DesignCamp2017, Kandidat 1. sem, danske og internationale studerende. Lab for Bæredygtighed og Design
Projektperiode
Februar 17 – maj 17
Projektledelse
Liv Eskholm og Lykke Kjær
Samarbejdspartnere
Sprogskolen i Kolding, Jazz i Trekanten, en jazzforening
Deltagere fra Designskolen Kolding
Babtiste Coez, kandidat, kommunikationsdesign, Designskolen Kolding, Liv Eskholm, Laboratoriet for Bæredygtighed og Design, Designskolen Kolding
Vidensgrundlag
Designfagligt udviklingsarbejde

Beskrivelse

Projektets problemstilling
Sprogskolen Kolding oplever problemer med at fastholde deres elever på aftenskolens danskkurser. Længerevarende og kontinuerlig deltagelse trues af elevernes behov for deltidsjob, pasning af videregående studier, socialt samvær med venner og manglende opfattelse af relevans i forhold til at lære det danske sprog.

Projektets mål/formål
For at handle på dette problem, har vores designstuderende skabt et koncept, der fordrer mere samtale gennem madlavning. Et koncept der nedbryder sproglige barrierer og skaber rum for mødet mellem mennesker - på tværs af kulturer. Et intiativ til at fremme integration og læring af det danske sprog, samt motivere til deltagelse i sprogskolens danskundervisning.

Projektets metoder og resultater
For at teste værdien og potentialet af konceptet inviterer vi unge i Koldings studiemiljø til en interkulturelt workshop, hvor vi laver mad og taler sammen. Danske og internationale studerende, En illusteret opskift, der fordrer kommunikation mellem deltagerne, en certificeret kok, organiske råvarer, et køkken og et kulturelt event, danner fundamentet for aftenen. Der er en betingelse i konceptet, nemlig at alle som deltager, forsøger sig med at tale dansk hele aftenen.

Kontakt