The Challenge

Fakta

Projekttype
Tværfagligt uddannelsesprojekt, DesignCamp2017, 4.år, Danske og Internationale studerende. Lab for Bæredygtighed og Design
Projektperiode
Februar 17 – maj 17
Projektledelse
Liv Eskholm og Lykke Kjær
Samarbejdspartnere
Brændkjærskolen - en offentlig kommunal skole i Kolding
Deltagere fra Designskolen Kolding
Rasa Pamadytyte, kandidat, kommunikationsdesign, Designskolen Kolding, Liv Eskholm, Laboratoriet for Bæredygtighed og Design
Vidensgrundlag
Designfagligt udviklingsarbejde

Beskrivelse

Projektets problemstilling
I den danske folkeskole er der behov for uddannelsesmateriale, der skaber opmærksomhed omkring bæredygtighed på en måde, så eleverne får indsigt i emnes kompleksitet.

Projektets mål/formål
En temadag om bæredygtighed med levende diskusioner om bæredygtige problemstillinger. Eleverne kommer op med 16 forskellige prototyper, der anviser mulige løsninger. Deltagerne opnår høj grad af refleksion over måden vi lever som forbrugere, og hvordan vi i endnu højere grad kan genbruge og recyklere materialer.

Projektets metoder og resultater
Konceptet er et spil hvor elever og lærere skaber løsninger på aktuelle udfordringer i forhold til bæredygtighed. I spillet befinder eleverne sig i fremtiden. Verden er på et stadie af det værst tænkelige scenarie; alle ressourcer er opbrugt, der er ikke mere vand osv. Eleverne arbejder i grupper med missionskort med forskellige temaer. Opgaven er at rejse tilbage i tid (de lander i vores nutid), for at lære af vores nutidige fejl. Kompleksiteten bliver højere jo mere spillet udvikler sig, men gennem dialog og prototyping, bliver det tydeligt for spillerne, hvad de skal gøre for at ændre tingenes tilstand og opnå en bæredygtig fremtid.

Kontakt