Water My City

fra klimasikting til nye muligheder

Fakta

Projekttype
Tværfagligt uddannelsesprojekt, DesignCamp2017, 4.år danske og internationale studerende. Lab for Bæredygtighed
Projektperiode
Februar 17 – maj 17
Projektledelse
Liv Eskholm og Lykke Kjær
Samarbejdspartnere
Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed. Bovia Boligadinistration og borgere i boligområdet Brændkjær
Deltagere fra Designskolen Kolding
Marie Due Hansen, Bachelor, modedesign, Designskolen Kolding, Michael Molver, kandidat, industriel design, Designskolen Kolding Thomas Zindorf Lagoni og Tobias Tøstesen, Laboratoriet for Bæredygtighed og Design
Vidensgrundlag
Designfagligt udviklingsarbejde

Beskrivelse

Projektets problemstilling
Vi er nødt til at handle på klimaforandringer, ikke bare i den måde, vi lever på, men også ved at sikre de byer, vi lever i. Hvordan kan vi klimasikre, på en måde, så det tilmed skaber mere værdi for lokalområdet og de mennesker der bor der?

Projektets mål/formål
At skabe en workshop blandt interessenter i området, for at blive klogere på, hvilke initiativer borgerne i Brændkjær virkelig vil værdsætte i deres nærmiljø.

Projektets metoder og resultater
Baseret på materiale udviklet under DesignCamp2017, faciliterer vi sammen med studerende, en workshop for Kolding kommune, entreprenører, boligadministratorer og borgere i boligområdet Brændkjær, som står foran en større klimasikring og udgravning af et eller flere basinanlæg. Vi sætter fokus på den betydning klimaforandringer har i lokalområdet. Projektet virker uvelkomment for mange – en nødvendighed for samfundet men en udfordring for de lokale beboere. På workshoppen fokuserer vi på de muligheder, projektet kan åbne for nyt socialt liv i området, og idegenererer sammen med borgerne på, hvad disse forbedringer kan være. På den måde hjælper vi borgerne til at opleve det positive i situationen, så det ikke længere handler om frygt for ’et larmende gravearbejde’, men nærmere en forandring, der kan bidrage til noget godt i fremtiden.

Kontakt