Kasse med tyve ting
skal få børn til at tale om følelser

Designere og personale på en specialskole har udviklet et redskab, der hjælper børnene til at udtrykke sigPrototypen består af en kasse med 20 små rum med ting i. Et kristtjørnblad, en skinnende kugle, noget blødt, noget hårdt, og ideen er, at børnene skal bruge tingene til at fortælle de voksne om det, de tænker på, og hvad de føler. For eksempel som da et barn valgte kristtjørn og sandpapir fra kassen til at italesætte sine følelser i forbindelse med skift til et ny klassetrin: ”Alt går i gang med af kradse, man føler ikke det er rart, når man ikke er vant til det.”

Kassen er udviklet af designere i Laboratoriet for Social Inklusion i samarbejde med personalet på Marielundskolen i Kolding, en specialskole med udsatte elever, der har brug for et særligt imødekommende læringsmiljø.

Vil gøre sig selv overflødige
Det er VELUX FONDEN, der finansierer projektet, og opgaven, der er stillet, hedder ”Hvordan gør vi os selv overflødige?”. Det er skolens succeskriterium – og det er også blevet titlen på midtvejsevalueringen, der netop er afleveret.

Tanken med at gøre sig overflødig bunder i, at når et barn ikke længere har brug for specialundervisning på grund af et godt og trygt skoleforløb, er skolen blevet overflødig i barnets liv. Succeskriteriet er at gøre børnene livsduelige igennem den rette læring.

Skolens medarbejdere bruger hver tre timer om ugen til samtaler med børnene eller med deres familier. Der gøres en stor indsats for at høre børnene, men det er svært: Ofte har de ikke færdighederne til at gøre sig hørt. Det er især i den hyppige interaktion mellem barn og familie på den ene side og skolens medarbejdere på den anden, det vil være enormt værdifuldt, at børnene evner at gøre sig hørt. At de voksne kan være facilitatorer, frem for detektiver, i samtalen om tanker og følelser.

Skal hjælpe dem til at opnå livsduelighed
Håbet er, at projektet kan give eleverne evnerne til at reflektere over deres liv og hverdag og sætte ord på deres tanker og følelser. Tanken er, at man derved i højere grad kan inddrage dem i hverdagen på skolen. Endvidere vil det lære dem færdigheder og give dem selvtillid, der kan hjælpe dem til at opnå den livsduelighed, der er målet for skolens indsats. Og personalet siger allerede nu, at det virker. Som en medarbejder siger: ”Jeg var ’blown away’ af det værktøjet satte i gang – samt den formidling af barnets tanker og følelser.”

Dette projekt er støttet af VELUX FONDEN
VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål. Derudover støtter fonden aktive ældre, aldrings- og øjenforskning. I 2016 uddelte VELUX FONDEN 259 millioner kr.

VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.