Innovativ højteknologisk kræftbehandling Deutschland-Danmark (InnoCan) 

Fakta

Projekttype
Velfærdsdesign
Projektperiode
Juli 2015 - december 2018
Projektledelse
Niels Henrik Holländer, overlæge Sjællands Universitetshospital og leder af InnoCan
Samarbejdspartnere Tyskland
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für Strahlentherapie, Campus Lübeck Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für Strahlentherapie/Radioonkologie, Campus Kiel Krebsregister Schleswig-Holstein
Samarbejdspartnere Danmark
Region Sjælland, Produktion, Forskning og Innovation (PFI) Odense Universitetshospital, University College Absalon, Designskolen Kolding, Cortrium, Kræftens Bekæmpelse
Deltagere fra Designskolen Kolding
Leder af Lab for Socialt Design, Laila Grøn Truelsen, designkonsulent Ingrid van Rijn, designer Maja Lindstrøm
Vidensgrundlag
Designfagligt udviklingsarbejde og forskning i praksis
Støtte
Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Beskrivelse

Projektets mål/formål
InnoCan’s overordnede mål er at fastholde og forbedre kræftbehandlingens kvalitet og bringe nye teknikker og metoder til kræftbehandling i spil. I dag kan der gå 10 år fra et produkt er klart til det bruges i fuldt omfang i sundhedssektoren. For at forkorte denne periode skal der laves et dansk-tysk testcenter, som kan bruges af virksomheder, der udvikler innovative tekniske løsninger til monitorering af kræftpatienter til brug i sundhedssektoren. Inden for rammerne af projektet skal der desuden udvikles kortere og mere skånsomme behandlingsmetoder for fem forskellige kræftsygdomme. Designskolen Koldings bidrag er at afprøve nye teknologier med patienter, på både sygehuse og i patienternes eget hjem. Læring fra disse tests bliver udgangspunkt for at udvikle et test centre som kan håndtere afprøvninger af nye teknologier i fremtiden, på tværs af landegrænser.

Projektets metoder og resultater
Designskolen Koldings bidrag er at afprøve nye teknologier og primært teste, om kræftpatienterne kan bruge – og have glæde af – nye teknologier. Konkret afprøver designerne apparater, kræftpatienterne kan bruge i hjemmet til at tage blodprøver fra sig selv. De vil bl.a. sikre, at patienterne kan slippe for ture til hospitalet eller evt den praktiserende læge før en kemokur  - og et andet perspektiv er, at har en patient det dårligt, kan vedkommende tage en blodprøve og sende den til hospitalet. Lægen kan så vurdere, om der er behov for at se patienten, eller om tilstanden er harmløs, så patienten blot kan blive i hjemmet.

De første resultater er afleveret til forskerne, men designernes meldinger har været velkomne: Umiddelbart har patienterne ingen problemer med selv at tage blodprøver.

Kontakt