Bænken taler til dig

Sæt dig ned og lyt med! Bænkene fortæller historier fra byens steder i projekt ByOrd, skabt som led i ph.d.-projekt på Designskolen Kolding.

Alle steder har en historie! Det er udgangspunktet for ByOrd, et projekt, som Anne Corlin fra Designskolen Kolding har lavet som led i sin ph.d. om social bæredygtig byudvikling.
I ph.d.'en undersøger hun, hvilke afgørende designparametre der kan bruges til at understøtte det sociale liv i byrummet. En ph.d. der finansieres af Kolding Kommune, Landsbyggefonden og AAB Bovia Kolding.
- Hensigten med projekt ByOrd er at undersøge ting, fortæller Anne Corlin og fortsætter:
- Hvordan kan man arbejde med det narrative som designelement til at skabe sammenhæng på tværs af byen. Hvad betyder det for byens borgere at være involveret i et designprojekt. Og endelige hvordan fungerer det at udvikle et fysisk designobjekt på tværs af byen, matrikel og skel.

Bænkene fortæller
Derfor har Anne Corlin skabt fire bænke i med fortællinger, to er opstillet i Skovparken og to foran Biblioteket. Områderne er meget forskellige og det er historierne også. Det ene sted er i et boligområde uden for Kolding bymidte - det andet et offentligt sted i centrum af byen. 

- De to steder har også ligheder; Det er nemlig steder som mange mennesker går forbi og henover i løbet af en dag og begge spiller en vigtig rolle for området omkring, siger Anne Corlin.
Indsamlingen af historierne er indsamlet på fortællecaféer, afholdt på hvert sted. I Skovparken er det beboere og folk der arbejder i området, som har fortalt deres historier, og på biblioteket er det forskellige koldingborgere og brugere af biblioteket og området omkring, der har bidraget med deres.
Bænkene er interaktive og fungerer således, at en historie går i gang, når man sætter sig på den. Nogle historier er ganske korte - nærmest blot en sætning - andre er op til 2 minutter lange. Når historien er slut, tier bænken stille, og ønsker man at høre endnu en historie, skal man blot rejse sig op og sætte sig igen.

Leger med historier
I bænkene er der installeret lydcensorer, der bliver aktiverer ved tryk. Kommer der endnu en person og sætter sig på bænken, starter der en ny historie i gang, og den man hørte, forsvinder.
- ByOrd leger med tanken om, at alle steder har historier. Når vi besøger og bruger steder oplever og laver vi ting, der bliver til historier fra et sted. - Nogle historier holder vi for os selv og nogle giver vi videre. De historier vi giver videre, har betydning for, hvordan andre vil opleve dette sted. Historier skabes i et samspil mellem mennesker og omgivelserne, de kan derfor være vigtige for meget mere end blot det konkrete sted.