Teorier om trampolinhop og fangeleg skal skabe godt design

Hvis Helle Marie Skovbjerg pludselig stempler sine børn på trampolinen, eller klatrer helt op i toppen af et træ, mærker hun masser af kulturel modstand. For der er grænser for, hvor vildt voksne må lege. Men det er en skam, mener Danmarks allerførste professor i leg.

”I den vilde leg ligger der en drivkraft og noget benzin, som voksne også kan lære noget af. I legen er opfindsomhed, kreativitet og en evne til at vende tingene på hovedet, og det potentiale kan virksomheder og organisationer klart udnytte.” Helle Marie Skovbjerg er knapt nok hoppet ind ad døren til sit professorkontor på Designskolen Kolding, men hun er allerede helt skarp på, hvorfor den helt nye stilling er supervigtig:

”Jeg glæder mig til at sætte legen i centrum og for første gang nogen sinde kunne insistere fuldt og helt på, at legen er central i vores liv. Leg siger noget vigtigt om måden at være menneske på. Derfor er det vigtigt at nogen sætter fuldstændigt spot på, hvordan vi skaber gode betingelser for at legen kan leve, som noget fundamentalt i forhold til det liv, vi gerne vil skabe nu og i fremtiden,” fortæller hun om sit forestående virke som professor i leg – det første af slagen nogensinde i Danmark.

Når poesi møder teori
I sin hidtidige akademiske karriere på både danske og udenlandske universiteter har Helle Marie Skovbjerg allerede eksperimenteret med at omsætte observationer af børns leg til teori. Og den tilgang til arbejdet tager hun med sig ind i det nye professorat:

”De teoretiske overvejelser skal kunne operationaliseres direkte ind i designbeslutninger. Min forskningspraksis er ikke sådan en, hvor jeg sidder inde på mit kontor. Jeg er hele tiden dybt forankret i den faktiske udfoldelse af legen. På den måde bliver det også nemmere at designe,” forklarer hun og betegner derfor ansættelsen på Designskolen som et ’match made in heaven’:

”Designskolen har jo sans for det poetiske og det sanselige og for, at der sker ting, man ikke lige havde forestillet sig. De studerende er rigtigt gode til at designe til uforudsigeligheden, som er en væsentlig del af leg. Samtidig har skolens tilgang til design et stærkt fokus på det, jeg vil kalde ’den kloge hånds arbejde’. Og leg handler også tit om, at man får noget i hånden og så undersøger verden gennem det. Så det tror jeg bestemt, der kan komme noget godt ud af,” siger Helle Marie Skovbjerg.

En måde at være i verden på
Netop oversættelsen af teori til konkret design er blandt de væsentligste arbejdsopgaver. Et design, der vel at mærke skal komme både børn og voksne til gode:

”Jeg arbejder med det, jeg kalder stemningsperspektiver. Begrebet er skabt gennem empirisk arbejde med børn, men de samme ideer kan man finde hos voksne,” siger Helle Marie Skovbjerg og lader os titte ned i den teoretiske legetøjsskuffe:

”Først er der ’legemedier’ som er de hjælpemidler, vi altid tager i brug, når vi leger. Det kan være en gynge, en vippe eller måske en bestemt slags historie. Det er ting, der er nødvendige for, at vi kan lege. Den anden del er ’praksisformer’ som kan være alt fra vild, kropslig udfoldelse til den mere stille, taktfulde leg på værelset, når vi f.eks. bygger et tårn i LEGO. Den sidste dimension handler om ’stemning’: Hvad er det for en fornemmelse af at være i verden på, som de forskellige måder at lege på giver deltagerne?” forklarer professoren, der i samarbejde med Designskolens studerende og ansatte fremover vil sørge for at designe løsninger til alle tre lege-perspektiver, som både børn og voksne vil få glæde af.

Om professoratet
Ansættelsen af Helle Marie Skovbjerg som Danmarks første professor i leg er et led i Designskolens overordnede satsning på leg. I september 2017 begyndte de første designstuderende på den nye kandidatuddannelse Design for Play, som er verdens første af sin art, og initiativet omfatter desuden udvikling af et lege-laboratorium, ansættelse af en lektor/adjunkt og en række ph.d.-studerende. Satsningen sker i tæt dialog med LEGO Fonden, som også har bidraget med 25 mio. kroner over fem år til etablering af den nye uddannelse.