Projekt Fælles beslutningstagning

Fakta

Projekttype
Kunstnerisk udviklingsprojekt - Lab for Socialt Design
Projektperiode
Januar 2015 - december 2017
Projektledelse
Kerstin Bro Egelund
Deltagere fra Designskolen Kolding
Denise Dyrvig, Rikke Colfach Karlsen, Kerstin Bro Egelund, Laila Grøn Truelsen, Canan Akoglu, Kathrina Dankl
Samarbejdspartnere
Projektet er et samarbejde mellem Center for Fælles beslutningstagning (CFFB), Sygehus Lillebælt og Designskolen Kolding.  Den første del af projektet er del af samarbejdsaftalen mellem Designskolen Kolding og Sygehus Lillebælt, mens den sidste del er fin

Hjælp til at patienter kan vælge den rigtige behandling for dem

Fælles beslutningstagning handler om at hjælpe patienter, når de står over for svære valg om deres behandling. Det er et samarbejde, hvor patienten og den sundhedsfaglige sammen træffer beslutningen ved at tage højde for såvel den faglige, videnskabelige viden som patientens livsstil og personlige præferencer.  
Lægen informerer patienten om behandlingsmuligheder, muligt resultat og risici, og i stedet for traditionelt kun at spørge: “Hvad er der galt med dig?”, spørger lægen i dag patienten: “Hvad betyder mest for dig?” Patienten fortæller lægen om sine livsforhold, værdier og erfaringer med sygdom og behandling - og om sin holdning til risici.  
Vi definerer begrebet "Fælles beslutningstagning" som to verdener, der mødes: Lægen er ekspert i diagnosen, patienten er ekspert i sit eget liv. Derfor er beslutningen om den rette behandling en beslutning, som patient og læge tager i fællesskab. Det skaber tryghed og bedre behandlingsresultater.  
“Fælles beslutningstagning” kommer fra det engelske “Shared Decision Making”.  

Sammen med Sygehus Lillebælt /Center for Fælles Beslutningstagen har designere fra DK: udviklet en beslutningshjælper, som skal støtte patienter og sundhedspersonale i at få en ligeværdig dialog om fordele og ulemper ved forskellige behandlingsformer. Målet er at bygge bro mellem den lægefaglige faktuelle verden og patientens livsverden og også mellem ønsket om længst mulig overlevelse og ønsket om et godt liv, mens man har det.

Designprocessen i form af mange cocreation-workshops med patienter, pårørende og sundhedsfagligt personale har dels modnet den kulturforandring, som nye arbejdsgange ofte forudsætter, dels resulteret i et konkret værktøj (en beslutningshjælper), som med lettilgængelige spørgsmål, symboler, visualiseringer, farvesætning etc. kan understøtte den gode samtale.

I første omgang er værktøjet taget i brug over for kræftpatienter og rygpatienter fra Rygcentret i Middelfart, men fremadrettet vil dets generiske elementer blive brugt til udvikling af beslutningshjælpere til andre patientgrupper.

Værktøjer til 5 kliniske spor
I alt er der udviklet beslutningsstøtteværktøjer, kaldet BESLUTNINGSHJÆLPER™, til 5 kliniske spor:

• Fælles beslutningstagning om efterbehandling efter operation for tidlig brystkræft.

• Lungeforandringer med usikker betydning: Fælles beslutningstagning om diagnostisk udredning.

• Individuelt opfølgningsprogram baseret på PROMs og fælles beslutningstagning for patienter behandlet for æggestokkræft.

• Til- eller fravalg af genetisk test/BRCA-test for kvinder med æggestokkræft.

• Brugen af beslutningsstøtteværktøj i den rygkirurgiske konsultation.

  Foruden beslutningsværktøjet er der udviklet:

· Video til klinikere – gennemgang af fælles beslutningstagning og brugen af BESLUTNINGSHJÆLPER™.

· Brugermanual til klinikere ift. udvikling af eget værktøj.

· Patient kampagne – bestående af 2 videoer (en om fælles beslutningstagning og en om BESLUTNINGSHJÆLPER™) samt plakater og Go Cards til display i venteværelserne.

· Illustrationspakke.

Abstract til en medicinsk konference i Lyon juli 2017 af Associate Professor, Kathrina Dankl “Developing a General Decision Making Tool for Future Cancer Care: Getting Feedback from Users in Busy Hospital Environments”.

Samlet brugerinddragelse i hele projektperioden:

Ca. 160 patienter og pårørende (heraf nogle få gengangere).

Ca. 82 klinikere (Sygeplejersker og læger, heraf nogle få gengangere).

Herudover er den samlede brugerinddragelse i postertesten på 709 personer tilsammen.

Brugerinddragelse herudover:

Kliniske ALPHA og BETA tests.

Styregruppemøder (13 møder mamma, 9 møder lunge) og projektmøder i projektgruppen.

9 Share and Care møder.  

Kontakt