Projekt Fælles beslutningstagning

Fakta

Projekttype
Kunstnerisk udviklingsprojekt - Lab for Socialt Design
Projektperiode
Januar 2015 - december 2017
Projektledelse
Kerstin Bro Egelund
Deltagere fra Designskolen Kolding
Denise Dyrvig, Rikke Colfach Karlsen, Kerstin Bro Egelund, Laila Grøn Truelsen, Canan Akoglu, Kathrina Dankl
Samarbejdspartnere
Projektet er et samarbejde mellem Center for Fælles beslutningstagning (CFFB), Sygehus Lillebælt og Designskolen Kolding.  Den første del af projektet er del af samarbejdsaftalen mellem Designskolen Kolding og Sygehus Lillebælt, mens den sidste del er fin

Hjælp til at patienter kan vælge den rigtige behandling for dem

Sammen med Sygehus Lillebælt /Center for Fælles Beslutningstagning har designere fra Designskolen Kolding udviklet en beslutningshjælper, som skal støtte patienter og sundhedspersonale i at få en ligeværdig dialog om fordele og ulemper ved forskellige behandlingsformer. Målet er at bygge bro mellem den lægefaglige faktuelle verden og patientens livsverden og også mellem ønsket om længst mulig overlevelse og ønsket om et godt liv, mens man har det.

Designprocessen i form af mange cocreation-workshops med patienter, pårørende og sundhedsfagligt personale har dels modnet den kulturforandring, som nye arbejdsgange ofte forudsætter, dels resulteret i et konkret værktøj (en beslutningshjælper), som med lettilgængelige spørgsmål, symboler, visualiseringer, farvesætning etc. kan understøtte den gode samtale.

I første omgang er værktøjet taget i brug over for kræftpatienter og rygpatienter fra Rygcentret i Middelfart, men fremadrettet vil dets generiske elementer blive brugt til udvikling af beslutningshjælpere til andre patientgrupper.

Værktøjer til 5 kliniske spor
I alt er der udviklet beslutningsstøtteværktøjer, kaldet BESLUTNINGSHJÆLPER™, til 5 kliniske spor:

 • Fælles beslutningstagning om efterbehandling efter operation for tidlig brystkræft.
 • Lungeforandringer med usikker betydning: Fælles beslutningstagning om diagnostisk udredning.
 • Individuelt opfølgningsprogram baseret på PROMs og fælles beslutningstagning for patienter behandlet for æggestokkræft.
 • Til- eller fravalg af genetisk test/BRCA-test for kvinder med æggestokkræft.
 • Brugen af beslutningsstøtteværktøj i den rygkirurgiske konsultation.

  Foruden beslutningsværktøjet er der udviklet:

 • Video til klinikere – gennemgang af fælles beslutningstagning og brugen af BESLUTNINGSHJÆLPER™.
 • Brugermanual til klinikere ift. udvikling af eget værktøj.
 • Patientkampagne – bestående af 2 videoer (en om fælles beslutningstagning og en om BESLUTNINGSHJÆLPER™) samt plakater og Go Cards til display i venteværelserne.
 • Illustrationspakke.

Samlet brugerinddragelse i hele projektperioden:

 • Ca. 160 patienter og pårørende (heraf nogle få gengangere).
 • Ca. 82 klinikere (Sygeplejersker og læger, heraf nogle få gengangere).

Herudover er den samlede brugerinddragelse i postertesten på 709 personer tilsammen.

Brugerinddragelse herudover:

 • Kliniske ALPHA og BETA tests.
 • Styregruppemøder (13 møder mamma, 9 møder lunge) og projektmøder i projektgruppen.
 • 9 Share and Care-møder.  

Status
Center for Fællesbeslutningstagning er i dag i gang med at udbrede fælles beslutningstagning uden for kræftområdet med hele Region Syddanmark som primær målgruppe. Der arbejdes i øjeblikket på at færdiggøre en online platform hvor man som sundhedspersonale kan bygge sin egen Beslutningshjælper™.

Publikationer og konferencer

 • Dankl, K. (forthcoming)‚ SHARED DECISION MAKING: DAS DESIGN EINES NEUEN MEDIZINISCHEN BEZIEHUNGSGEFÜGES‘, in Lang, J., Fineder, M. (eds.) Beziehungskisten - Sozialität und Soziabilität durch Dinge, Springer Verlag.
 • Steffensen, K. D., Vinter, M., Crüger, D., Dankl, K., Coulter, A., Stuart, B., & Berry, L. L. (2018).Lessons in Integrating Shared Decision-Making Into Cancer Care. Journal of oncology practice, 14(4), 229-235
 • Dankl, K. (2017) Teaching Healthcare Design: Methods for Empathy, Proceeding of the REDO Cumulus Conference 2017
 • Dankl, K. (2017) ‘Intuition, Reflection and Reflexivity: Social Design in Healthcare’, FormAkademisk.
 • Dankl, K., Dahl Steffensen, K. (2016)‚ Empathic Encounters between Design and Healthcare‘, Proceedings of the Design and Emotion conference 2016
 • Akoglu, C., Dankl, K. (forthcoming). Co-creation for empathy and mutual learning: A framework for design in health and social care. CoDesign International Journal of CoCreation in Design and the Arts.
 • Akoglu, C., Dankl, K. & Dahl Steffensen, K., (2018). A Design-led Process for Disseminating the Concept of Shared Decision Making. Proceedings of the 5th International Conference on Design4Health. Christer, K., Craig, C. & Wolstenholme, D. (red.).
 • Akoglu, C., Dahl Steffensen, K. & Dankl, K., (2018). Design and healthcare collaboration: Developing a generic patient decision aid in a Danish hospital context. The 21st DMI: Academic Design Management Conference Proceedings: Next Wave. DMI, Design Management Institute, s. 1350-1360 
 • Dankl, K., Akoglu, C. & Dahl Steffensen, K. (2017). Developing a General Decision Tool for Future Cancer Care: Getting Feedback from Users in Busy Hospital. Environments. 9th International Shared Decision Making Conference. 
 • Developing a General Decision Aid for Future Cancer Care: Getting Feedback from Users in Busy Hospital Environments, ISDM 2017, with Canan Akoglu and Karina Dahl Steffensen, July 2017 
 • Shared Medical Decision Making: Der Versuch Entscheidungen greifbar zu machen« Beziehungskisten – Sozialität und Soziabilität durch Dinge, Bauhaus-Universität Weimar, 11-12 November 2016, Comissioned Presentation

Kontakt

Forudgående projektaktiviteter