Design til People, Planet, Play

Designskolen Kolding får ny kandidatuddannelse, som integrerer den klassiske designfaglighed med en tværgående specialisering

Fra efteråret 2018 søsætter Designskolen Kolding en ny kandidatuddannelse. Det betyder, at kommende studerende skal vælge imellem de tre specialiseringer ’Design for People’, ’Design for Planet’ og ’Design for Play’.

”Vi ønsker at uddanne designere, som forstår at sætte deres faglighed i spil i en samfundsmæssig kontekst. People, Planet og Play er temaer, som vi i forvejen arbejder dedikeret med både i vores undervisning og i vores forsknings- og udviklingsarbejde,” fortæller Eva Kappel, uddannelseschef på Designskolen Kolding.

Men fagligheden smides ikke ud med badevandet. De studerende skal fortsat tilkendegive, hvilken af fem fagklynger de ønsker at tilhøre: modedesign, tekstildesign, industrielt design, kommunikationsdesign eller accessory design. Der vil ikke være vandtætte skotter mellem de tre specialiseringer – der er lagt op til tværfaglige forløb.

De tre specialiseringer
Designskolen Kolding har i samarbejde med LEGO Fonden og LEGO Koncernen for nyligt etableret verdens første to-årige kandidatuddannelse i design og leg, Design for Play. Leg understøtter kreativitet og innovation, og uddannelsen former en ny generation af højt specialiserede designere, som kan hjælpe virksomheder og organisationer med forretningsudvikling og i deres mål om at støtte kunder, brugere og ansatte i at blive kreative og engagerede i at lære livet igennem.

Design for People fokuserer på design som bindeleddet, der kan skabe rammerne for meningsfuld interaktion mellem mennesker, mellem mennesker og teknologi og mellem mennesker og det omkringliggende samfund. Med en designtilgang som er brugerorienteret bliver man som studerende i stand til at skabe nye produkter, services og systemer, som giver økonomisk overskud, forbedrer interaktionen mellem mennesker og skaber grobund for meningsfulde sociale relationer.

Med specialiseringen Design for Planet tilegner man sig bæredygtighed som et mindset i forhold til at arbejde som designer. Dermed kan man skabe nye og vedkommende produkter og services, som er meningsfulde for brugerne samt nye typer af forretningsudvikling inden for eksempelvis cirkulær økonomi og deleøkonomi. Som studerende kommer man desuden til at arbejde med udvikling og facilitering af bæredygtige strategier i eksisterende virksomheder og produktioner.

Designere med bredde og dybde
”Med den nye struktur bliver vi i endnu højere grad i stand til at uddanne designere med en faglig dybde og brede kompetencer til at samarbejde på tværs af faggrupper. Designere med en skarp profil, som kan være med til at udfordre virksomheder og offentlige institutioner i deres måde at se verden på og i samarbejde med dem skabe nye, spændende løsninger,” forklarer Eva Kappel.

Åbent Hus
Designskolen holder Åbent Hus lørdag den 3. februar kl. 10-16, hvor der vil være mulighed for at opleve skolen indefra, møde studerende og undervisere og høre om optag til kandidatuddannelsen.

Information om kandidatuddannelsen foregår kl. 11.15 og 13.15 – begge gange i auditoriet 0.2.

Fakta
Uddannelsens varighed: 4 semestre (120 ECTS)
Adgangskrav: Bachelor eller lignende
Ansøgningsfrist: 1. maj kl. 12.00
Optagelsesprøve: Ja
Semesterstart: September
Titel efter endt uddannelse: Cand.des.