Ny uddannelse for studerende med arbejde

Snart kan designstuderende i arbejde opgradere viden og CV med dugfrisk erhvervskandidatuddannelse.

Allerede fra september 2018 bliver det muligt, at supplere en bachelor i design med en kandidat samtidigt med, at man arbejder. En erhvervskandidat i design bliver nemlig udbudt som en fireårig deltidsuddannelse til studerende i job. Og det er en win-win både for de studerende og for erhvervslivet, mener rektor for Designskolen Kolding Elsebeth Gerner Nielsen:
- Den nye ordning er helt i tråd med Designskolen Koldings arbejde for at knytte uddannelsen tætter til det omgivende samfund. Den betyder nemlig, at vi nu kan optage studerende, der i forvejen har tilknytning til arbejdsmarkedet, og det skaber ikke bare mere fleksibilitet for den enkelte studerende, men sikrer også et kontinuerligt flow af viden og kompetencer mellem erhverv og uddannelsen på Designskolen Kolding, fastslår hun.

En uddannelse med kobling til arbejdslivet
En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt således, at man arbejder ved siden af studierne. Uddannelsen har samme indhold som en toårig kandidatuddannelse, men strækker sig over fire år. Den nye ordning giver således de studerende mulighed for at uddanne sig, mens de arbejder mindst 25 timer om ugen i en virksomhed eller offentlig organisation. Dermed vil de kontinuerligt kunne koble det de lærer, til deres arbejdsopgaver på en helt ny måde. Og erhvervslivet får dermed bedre mulighed for at hverve højt kvalificeret og ikke mindst specialiseret arbejdskraft.
Det er erhvervslivet og universiteterne - herunder Designskolen Kolding - som har efterspurgt forsøgsordningen.

Fakta om erhvervskandidatuddannelsen:
Er en toårig kandidatuddannelse (120 ECTS), der er tilrettelagt som et fireårigt deltidsforløb, hvor den studerende arbejder i en offentlig eller privat virksomhed ved siden af studierne.
Har samme indhold som de toårige kandidatuddannelser. De første erhvervskandidater starter i september 2018
Hvem kan søge?
Dig, som opfylder de faglige adgangskrav - dvs. adgangskrav, der også gælder for andre kandidatuddannelser.
Dig, som er ansat i en virksomhed minimum 25 timer om ugen, er selvstændig eller iværksætter.

Uddannelseschef