Kandidat i designledelse

Kandidat i designledelse

Syddansk Universitet udbyder i samarbejde med Designskolen Kolding en kandidatuddannelse i designledelse. Uddannelsen optager både designstuderende og universitetsstuderende med en adgangsgivende, bestået bacheloruddannelse.

Med initiativet udnytter de to uddannelsesinstitutioner en unik kompetenceklynge inden for design i Kolding. Uddannelsen giver tværfaglige kompetencer til at varetage kreative, kommunikative, økonomiske og organisatoriske aspekter af designudvikling i erhvervsvirksomheder og organisationer. Optagelse sker via SDU (se link).

På den toårige kandidatuddannelse opnår den studerende tværfaglige kompetencer til at varetage kreative, kommunikative, økonomiske og organisatoriske aspekter af designudvikling i erhvervsvirksomheder og organisationer. Den studerende lærer at sammentænke fagligheder fra designstudiet, samfundsvidenskab og humaniora.

Kandidatuddannelsen i designledelse kombinerer viden inden for:

  • Idéudvikling, konceptdannelse og proceshåndtering i relation til design.
  • Erhvervsøkonomiske ledelsesredskaber og managementteori relateret til projektering og organisering af design fra ide til kommercialisering.
  • Strategisk kommunikationstilrettelæggelse og kulturanalyse i relation til design.

Kompetenceprofiler
Kandidatuddannelsen kvalificerer til tre kompetenceprofiler:

  • Designproduceren, der arbejder med udvikling af koncepter og konkret formgivning.
  • Designlederen, der kombinerer det ledelsesmæssige med kreative og innovative projekter.
  • Designkommunikatoren, som arbejder med koncepter, kommunikation og research kombineret med designudvikling.