Stor søgning til Designskolen Koldings
nye kandidatuddannelse

Designskolen Kolding har redesignet sin kandidatuddannelse – og den nye uddannelse er populær. Ansøgertallet har aldrig været højere.

I alt har 227 søgt om plads på kandidatuddannelsen mod 145 sidste år. Og det er en positiv udvikling i en tid, hvor flere og flere uddannelsessøgende orienterer sig mod de større byer.

People, Planet, Play
Den nye kandidatuddannelse tilbyder en tværgående specialisering i enten People, Planet eller Play samtidig med at tilbyde faglig sparring og vejledning inden for designdisciplinerne industrielt design, kommunikationsdesign, modedesign, tekstildesign og accessory design.

”Med den nye struktur bliver vi i endnu højere grad i stand til at uddanne designere med en faglig dybde og brede kompetencer til at samarbejde på tværs af faggrupper. Designere som blandt andet kan komme med nye bud på løsninger af komplekse problemstillinger i forhold til både mennesker og klima, forklarer uddannelseschef Eva Kappel.

Kombiner studie- og arbejdsliv
Men det er ikke kun på indholdssiden, at kandidatuddannelsen skaber fornyelse. I tillæg til den klassiske toårige uddannelse udbyder Designskolen Kolding nemlig nu en erhvervskandidat i design som en fireårig deltidsuddannelse til studerende i job. Den nye ordning giver således de studerende mulighed for at uddanne sig, mens de arbejder mindst 25 timer om ugen i en virksomhed eller offentlig organisation. Dermed vil de kontinuerligt kunne koble det, de lærer, til deres arbejdsopgaver på en helt ny måde. Og erhvervslivet får dermed bedre mulighed for at hverve højt kvalificeret og ikke mindst specialiseret arbejdskraft.

Svar på ansøgning
Der er ca. 60 studiepladser til rådighed på kandidatuddannelsen - og de mange ansøgere kan forvente svar på, om netop de er kommet gennem nåleøjet i begyndelsen af juni. Optagelse sker på baggrund af ansøgeres talent og motivation og en relevant uddannelse på bachelor-niveau eller tilsvarende.