Voldsdømte får magt over vrede impulser

Defuse er et kriminalpræventivt kit, der afhjælper impulsiv vrede og aggression.

”Vrede er en universel følelse, men den er tabu i vores samfund. Eksempelvis kan du i Danmark ikke få henvisning til en psykolog, hvis du har adfærdsproblemer som vrede og aggression – modsat f.eks. depression eller angst. Det betyder, at det er op til din egen selvkontrol at styre din vrede. Men da vold avler vold, fører det ofte til, at de unge, der har den slags problemer, oplever enten social eksklusion eller straf. Og ingen af de ting hjælper på de voldelige adfærdsmønstre, når du er ung.”
Kommunikationsdesigner Mikkel Kortsen-Sørensen er gået til stålet af et stort samfundsmæssigt problem i sit afgangsprojekt fra Designskolen Kolding. I samarbejde med bl.a. Kriminalforsorgen, Diamantforløbet samt Syd- og Sønderjyllands Politi har han skabt et sæt enkle, intuitive hjælpemidler til voldsdømte unge, som er i et opfølgningsforløb under Kriminalforsorgen:
”Mit projekt bygger videre på den undervisning, de har fået i vredeshåndtering, og hjælper de unge til at opretholde deres ’læring’,” forklarer han.

Ret meget teori
Designeren har taget udgangspunkt i et massivt teoretisk materiale om kognitiv adfærdspsykologi og udviklingspsykologi. En tekstmængde, som nok kommer professionelle til gode, men som på ingen måde er let tilgængelig for de individer, der skal opnå selvindsigt nok til at ændre deres voldelige adfærd.
”De færreste af de unge voldsdømte er bogligt stærke. Derfor har jeg forsøgt at visualisere de teoretiske begreber, så de bliver helt enkle og forståelige for brugeren,” siger Mikkel Kortsen-Sørensen om sit Defuse-kit, der består af tre forskellige dele.

Det, vi ikke taler om
Med sit projekt har Mikkel Kortsen-Sørensen ønsket at belyse et emne, ingen rigtig vil tale om:
”Vrede er jo virkelig sådan et fy-fy-begreb i vores samfund. Vi lærer fra helt små at tale pænt til hinanden, men jeg vil gerne have vreden til debat, så vi som samfund bliver bedre til at håndtere de aggressive elementer. Også inden for design. I min opstartsfase søgte jeg på, hvad der fandtes af designreferencer om vrede. Jeg fandt kun et enkelt kunstnerisk projekt, der havde vreden som tema. Men vi er nødt til at forholde os til den følelse. Vreden kan både være et konstruktivt incitament til at ændre på ting, men den kan også være så destruktiv, at den forhindrer dig i at fungere som et normalt menneske.”

BOKS: DEFUSE – ET VÆRKTØJ I TRE DELE
Defuse er et vredeshåndterings-værktøj udviklet af kommunikationsdesigner Mikkel Kortsen-Sørensen. Det skal give unge voldsdømte en grundlæggende forståelse, mere selvkontrol og styrket selvudvikling i forhold til den impulsive vrede og aggression:
• Første del er en manual til forståelse af vredens anatomi. En form for intro-guide, der med illustrationer forklarer, hvad der sker, når man bliver vred.
• Anden del er et impulsværktøj. Et cylinderformet ur, personen kan have på hånden eller i lommen, og som bruges i situationer, hvor man føler moderat eller intens vrede. Uret understøtter dels en øvelse, der hedder ’taktisk vejrtrækning’, som sænker kroppens stressniveau; dels kan personen indsætte et lille personligt foto i urets låg af en person eller et sted, man holder af. Fotoet kan hjælpe personen med at flytte fokus væk fra vreden – en psykologisk mekanisme, der kaldes ’kognitiv priming’.
• Tredje del er en visuel skabelon, der gør det muligt at føre logbog over sin egen vrede. Den skal udfyldes visuelt ved hjælp af mønstre og gør det muligt at forstå vredesudbruddene over tid. Målet er, at personen bliver klogere på sin aggressive adfærd.