The Renew Project

Rapporten bygger på et års projektarbejde i perioden 2017/18, foretaget med særligt henblik på hvordan services - eksempelvis reparation, opbevaring, re-design eller gensalg - kan skabe værdi i pelsbranchen specifikt, og i modebranchen generelt.
Forfatter
Designskolen Kolding
Udgivelsesår
2018

Rapporten lægger ud med at placere sig inden for de tekniske kredsløb af den såkaldt cirkulære økonomi – de kredsløb der stimuleres af principper for langtidsholdbart design (design for longevity) – altså hvordan materialer holdes i brugsfasen så lang tid som muligt gennem både forbrugervaner og nye forretningsmodeller.

Med udgangspunkt i feltarbejde hos danske og kinesiske retailers, værksteder og i danske servicebutikker for beklædning har projektet skabt nye formater for undervisning og brugerinddragende servicekoncepter i regi af den såkaldte cirkulære økonomi.

The Re-New Project af Else Skjold, Frederik Larsen, Ulla Ræbild og Solveig Søndergaard.
Rapporten udgivet i regi af partnerskabsaftalen mellem Kopenhagen Fur og Designskolen Kolding.