Faglederteamet har fået to nye ansigter

Når Designskolen Kolding slår dørene op for det nye skoleår, vil det være med to nye ansigter til at byde velkommen.

Når Designskolen Kolding igen slår døren op er det med to nye ansigter på Kommunikationsdesign og Industrielt design. Lars Hoff-Lund og Jesper Falck Legaard starter som fagledere og undervisere på henholdsvis Kommunikationsdesign og Industrielt design på Designskolen Kolding. Lars Hoff-Lund kommer fra en stilling som Kreativdirektør, mens Jesper Falck Legaard kender skolen i forvejen, fordi han siden 2015 har været tilknyttet Laboratoriet for Leg og Design.

Kreativitet og tværfaglighed
Lars Hoff-Lund er uddannet grafisk designer, men har også en master i Design fra KADK og to lederuddannelser. De seneste 17 år har han været Designchef og Kreativdirektør i en design- og kommunikationsvirksomhed. Lars Hoff-Lund har høje ambitioner for Kommunikationsdesign:

- Vi skal ikke i vores begejstring eller frygt for digitaliseringen alene beskæftiger os med, at lave det som en ingeniør eller datalog kan. Vi skal også være bevidste om, at designeren kommer med en særlig rolle og evne. Vi skal dyrke kreativiteten og det oprindelige håndværk. Altså evnen til blandt andet at arbejde med farver, typografier, kontraster og brugeroplevelsen, både æstetisk og emotionelt. For netop dét er designerens rolle. Vi skal være opmærksomme på teknologien, men koble det med kreativiteten og det oprindelige designfaglige.

Kommunikationsdesign er et bredt fag, og Lars Hoff-Lund ser det som muligheden for opbygning af tværfaglighed, der er central i forhold til de studerendes kunnen. Gennem undervisningsforløbene vil de studerende blive præsenteret for forskellige retninger, som kommunikationsdesign kan trækkes i, så de kan finde den retning de synes er interessant.

- Derfor bliver uddannelsen, når man ser den som en helhed på enten tre eller fem år, præget af mange forskellige typer af fag, hvor ikke alle er decideret designfag, siger Lars Hoff-Lund.

Designskolen Koldings værdier, bæredygtighed, social inklusion og kulturel mangfoldighed bruges i undervisningsforløbene på Kommunikationsdesign, så de studerende har mulighed for også at se dette fokus på bacheloren og ikke kun på kandidaterne, Design for Planet, Design for People og Design for Play:

- Jeg mener at det er afgørende, at mennesker og især designere har en forståelse for at verden brænder, så vi er klar over hvordan og hvad vi kan bidrage med til at skabe mere bæredygtighed i enhver forståelse, siger Lars Hoff-Lund.

Meningsfyldt og værdiskabende design
For Jesper Falck Legaard, der er uddannet civilingeniør fra Arkitektur og design med speciale i industrielt design, handler uddannelsen Industrielt design om værdiskabelse:

- På Industrielt design skal vi skabe produkter, som er meningsfyldte både for mennesker og miljø, og overveje hvordan vi skaber produkter, som giver værdi i stedet for bare at skabe nyt.

Oplevelsen og værdien af designet har været et centralt punkt i Jesper Falck Legaards akademiske og erhvervsmæssige fokus. Han har skrevet en ph.d. om oplevelsesbaseret design ved Syddansk Universitet, og har siden 2015 været tilknyttet Designskolen Koldings Laboratorie for Leg og Design, hvor han har forsket i, hvordan vi benytter legen, og hvordan man kan udforske og udvikle den måde mennesker interagerer med hinanden.
Som fagleder på Industrielt design vil Jesper Falck Legaard indføre et større fokus på de studerendes selvrefleksion:

- De studerende skal overveje og forstå, hvad de er dygtige til og hvad de har lært på kurserne, som de kan bruge fremadrettet. Fordi det at tage en designuddannelse handler ikke kun om at blive klogere på faget, men også at blive klogere på sig selv og finde ud af, hvad det er man vil og hvor man kan gøre en forskel.

På Industrielt design er Designskolen Koldings værdier et slags underliggende mind-set, der benyttes til at beskrive hvorfor de studerendes produkter produceres.

- Der skal være et behov for eller en årsag til at skabe nye produkter. De skal give en værdi til enten mennesker eller miljøet og påvirke positivt, siger Jesper Falck Legaard.