Leg kan styrke det uforudsigelige

Besøg verdens første uddannelse i Design for Play, når Designskolen Kolding holder Åbent Hus den 30. januar

Der er fart på den globale udvikling, og det kan være vanskeligt for virksomheder at holde tempoet – en erkendelse, der har fået Designskolen Kolding til at sammensætte en helt ny uddannelse – faktisk den eneste af sin slags i verden – Design for Play. Uddannelsens professor Helle Marie Skovbjerg pointerer lighederne mellem leg og design:

- Leg har mange ligheder med designtænkning. Man undersøger det ukendte, accepterer kontroltab indenfor et afgrænset område i forsøget på at skabe nye løsninger. Set fra et forskningsperspektiv har vi i Danmark en særlig tradition for at sætte børn i centrum – både når vi skaber lege og legetøj, siger hun og fortsætter:

- Børn får mulighed for at teste og eksperimentere, mens vi voksne ser til og anerkender, at der måske ikke kommer noget ud af det eller at slutresultatet er anderledes end forventet. En accept og forståelse heraf, giver plads til fornyet åbenhed og engagement hen imod en ny situation.

Men legen bør dog finde sted indenfor en konkret ramme, siger Helle Marie Skovbjerg:

- Danske børn har en talemåde: ”Hvad skal vi lege?”. Her etableres rammen, hvor fantasien får frit spil. Det er her, børn tester nye måder at tale på, at bevæge sig eller handle på. De har måske behov for materialer, der kan assistere deres leg, en plads til det og tid spiller naturligvis også en rolle, forklarer hun.

Leg betaler sig
Uanset hvor stor en virksomhed er, vægter økonomi højest hos de fleste. Design for Play har ikke til formål at opfordre til at genfinde gammelt legetøj fra loftet, men derimod at klæde virksomheder på til at kunne navigere i en uforudsigelig og konstant foranderlig fremtid:

- For at kunne holde trit med resten af verden er kreativitet og innovation vigtige parametre – noget man bl.a. også finder i leg. Når man mikser rammerne indenfor leg med designmetoder får man et effektivt værktøj, der kan hjælpe virksomheder med bevise deres værd nu og i fremtiden siger Helle Marie Skovbjerg.

Hun nævner at virksomheder, der jævnligt lader medarbejdere lege sig frem til løsninger indenfor specifikke professionelle områder står bedre økonomisk sammenlignet med virksomheder, der ikke benytter sig af leg. Mens hun forklarer påpeger hun, at lige så vel som at børn har behov for legekammerater, så bør virksomheder opfordre medarbejdere til at lege. Og så har medarbejderne selvfølgelig også behov for de rette legekammerater.

Håb for fremtiden
Designskolen Kolding har ingen begrænsninger for antallet af ansøgere på Design for Play i år. Det afhænger helt af kandidaternes niveau. Professor Helle Marie Skovbjerg er både håbe- og forventningsfuld overfor det første kuld af Design for Play designere, der bliver færdige nu til sommer og som skal ud på jobmarkedet:

- Jeg forventer, at de bliver en naturlig del af virksomheder, der udvikler produkter til børn, men med evnen til at øge kvaliteten og fleksibiliteten af produkterne. Jeg håber at se legedesignere i flere forskellige virksomheder, så de også er repræsenteret i offentlige institutioner og indenfor mode og møbler. Virksomheder, der alle søger samme slutresultat: at forbedre fleksibiliteten og dermed kvaliteten af produkterne.

Design for Play er skabt i samarbejde med LEGO Foundation og LEGO Group. Første kuld studerende startede i efteråret 2017, og tager afgang i sommeren 2019. Når Designskolen Kolding holder Åbent Hus den 30. januar vil det være muligt at tale med både studerende fra Design for Play og Professor Helle Marie Skovbjerg.

 

Tak til d2i - Design to Innovate for tekst.