Der er brug for nye designere

Stort fald i ledigheden blandt dimittender fra Designskolen Kolding

Langt flere designere fra Designskolen Kolding får et job umiddelbart efter, at de har afsluttet deres uddannelse. Det viser den seneste opgørelse over den gennemsnitlige ledighed for designuddannelserne fra Uddannelses- og Forskningsministeriets Databank.

Over en fireårig periode er antallet af ledige faldet med 15 procentpoint, og mens næsten hver tredje nyuddannede stod uden job i 2012, er det i 2016 kun hver femte, som ikke er beskæftiget umiddelbart efter endt uddannelse. Den udvikling glæder rektor for Designskolen Kolding, Elsebeth Gerner Nielsen:

- Vi ser resultatet af en række af de initiativer, som Designskolen Kolding har iværksat de senere år for at sikre de unge designere en hurtigere og bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Dels har vi oprettet et Erhvervs- og Karriereværksted, hvis fornemmeste opgave er at sikre, at alle kandidater får målrettet karrierevejledning. Dels er selve uddannelsen skærpet ved at øge de studerendes digitale kompetencer, forretningsforståelse og formidlingskompetencer, fastslår hun.

Brug for designere
Men årsagen er også, at arbejdsmarkedet i langt højere grad efterspørger designernes kompetencer og mange bliver i dag ansat i virksomheder, som ikke tidligere har forstået, hvordan design kan gøre en forskel. Ifølge Elsebeth Gerner Nielsen skyldes det bevidstheden om, at designere er rustet til at løse nogle af fremtidens store udfordringer:

- Vi lever i en tid, hvor der er brug for at tænke helt nyt. Ressourcemangel og klimakrise kræver en helt anderledes måde at tænke på. Det er noget af det, som vi uddanner designere til. De evner at skabe fremtidens løsninger – oplevelser, produkter, services - som ingen havde drømt om eller for den sags skyld bedt om, siger hun og tilføjer:

- Men vi er ikke i mål med beskæftigelsen, før alle kandidater får et arbejde. Derfor skal min opfordring lyde: Kontakt skolens karrierekonsulent Jette Ladegaard Garnæs, hvis din virksomhed eller institution står og mangler en designer.