Designskolen Kolding får millioner til grøn omstilling

Folketing tildeler Designskolen Kolding to millioner kr. til at forske i design og bæredygtighed

Hvis Danmark skal leve om til målet om 70 procent reduktion af udledning af drivhusgasser i 2030, er der behov for en bred forskningsindsats på tværs af videnskabelige områder. Derfor er et samlet folketing blevet enige om at øremærke 1,5 milliarder kroner til grøn forskning og udvikling. Forskning i design udgør en vigtig nøgle til at finde nye, bæredygtige løsninger og det er baggrunden for, at Designskolen Kolding bevilliges to millioner kroner til af den samlede pulje.
- Det er glædeligt, at partierne bag fordelingen af forskningsbevillingen har tilgodeset de kunstneriske uddannelser ved at give os mulighed for at forske i design og bæredygtighed. På Designskolen Kolding styrker det vores indsats indenfor vores særlige forskningssatsning, Design for Planet, siger rektor på Designskolen Kolding, Elsebeth Gerner Nielsen.

Fokus på moden
Designskolen Kolding har igennem en lang årrække haft et særligt fokus på bæredygtige løsninger indenfor bl.a. modeindustrien, hvor det er nødvendigt at finde nye og bedre måder at producere og forbruge på.
- Næst efter olie og gasindustrien er mode- og tekstilindustrien den mest forurenende industri i verden og den sætter et meget stort aftryk på klimaet. Forskning i design kan være med til at vise, hvordan tekstil- og modeindustrien bliver en del af den cirkulære økonomi. Men også når det gælder designerens rolle i at skabe forandringer i hverdagskulturen og understøtte et folkeligt engagement i mødet med klimaforandringerne, vil bevillingen understøtte vigtig forskning på skolen, understreger Elsebeth Gerner Nielsen.

Stor opbakning
Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen glæder sig over, at alle folketingets partier bakker op om, at hovedparten af den samlede pulje af de såkaldte forskningsreserve på samlet 2 milliarder kroner øremærkes til netop grøn forskning og udvikling. Hun siger:
- Vi sætter en ny grøn retning for udviklingen af Danmark med den her aftale. Forskningen er helt afgørende for at nå vores ambitiøse mål for den grønne omstilling, derfor giver vi den grønne forskning et markant løft. Så vi kan udvikle et mere klimavenligt landbrug, så vi kan rejse med en mindre belastning af kloden, og så kan få endnu mere grøn energi. Og vi sætter penge af til pilotprojekter inden for bæredygtig arkitektur og design. De grønne forskningsmilliarder skal både gå til at udvikle helt nye ideer, vi ikke har tænkt på endnu, og de mere færdige løsninger, der hurtigt kan blive en del af vores hverdag. Den her brede politiske aftale er et vigtigt skridt i den grønne omstilling.
Satsningen forventes godkendt i forbindelse med folketingets vedtagelse af Finanslovsforslaget for 2020. Af den samlede bevilling afsættes i alt 6 mio. kr. til forsknings- og udviklingsprojekter inden for bæredygtigt design og arkitektur. Midlerne fordeles med 2 mio. kr. til henholdsvis Arkitektskolen Aarhus, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering samt Designskolen Kolding.