Mere magt til kvinderne

Designskolen Kolding sætter en mandsdomineret designbranche til debat

Tag et kig på alle de nominerede til Danish Design Award 2019. Ud af de godt 30, som høstede Danmarks mest prestigefulde designpriser, er kun en femtedel kvinder. Og det er ikke kun på podiet i Industriens Hus, at mændene er i overtal. Et hurtigt kig på designbranchen bekræfter tendensen.

Langt flere mænd end kvinder sidder givet på ledende stillinger – en tendens, der står i skærende kontrast til kønsfordelingen på designuddannelserne. Næsten 80 % af de studerende på Designskolen Kolding er kvinder. Og tager man et kig på KADK tegner der sig et lignende billede – her tilhører flertallet af de studerende også – med en parafrasering over Simone de Beauvoir - ’Det Andet Køn’.

- De fleste designvirksomheder, i alt fald i Danmark, er ledet af mænd. Der er ikke mange forbilleder for kvinderne at spejle sig i. Og samtidig får de dårligere løn end deres mandlige kollegaer! Vi ser alle de traditionelle ulighedsfaktorer gentaget inden for designområdet. Hvordan kan vi være med til at lave det om, spørger Elsebeth Gerner Nielsen.

Stærk rolle
Svaret skal en række kvindelige ledere fra førende internationale designuniversiteter og -organisationer forsøge at give på en todages workshop, som afholdes på Designskolen Kolding fra torsdag den 21. november.

- Hvordan sikrer vi ligestilling inden for design; hvordan sikrer vi, at kvinder kommer til at klare sig lige så godt som mænd, når det gælder den professionelle karriere, tilføjer Elsebeth Gerner Nielsen.

Under overskriften Kvinder, Design og Ledelse vil workshopdeltagerne diskutere designbranchen, der - om noget sted – er frontløbere for gennemgribende forandringer i fremtiden.

- Designere bør i det 21. århundrede få en mindst lige så stærk en rolle i samfundets udvikling som økonomer og ingeniører har haft i det 19. og 20. århundrede. Men hvis designerne skal mestre samfundets udvikling, skal der også ledes på en ny måde. Designerne må gøre sig fri af den tilgang til ledelse, som først og fremmest mænd har stået for. Der vil med andre ord være behov for at hente inspiration hos kvinderne og i de værdier, der er knyttet til det kvindelige. Øget indflydelse til design må følges op af et kvindeligt lederskab. Vi der er her, har en forpligtelse til at inspirere til den udvikling, slår Elsebeth Gerner Nielsen fast.

Som led i workshoppen inviteres Designskolens studerende til at tage del i diskussionen.