Masterclass

Camp2020

27 - 07
jan
feb
27. januar - 07. februar
2020
Designskolen Kolding

Hvad nu hvis vi tager udgangspunkt i fremtiden for at løse nutidens problemer? Hvad nu hvis vi indser, at vi ikke opnår, det vi ønsker, fordi vi simpelthen hele tiden har stillet de forkerte spørgsmål? 

Temaet for Designskolen Koldings DesignCamp2020 er digitalisering og industri 4.0. Ved hjælp af spekulativt design og designfiktion udforsker campen, hvordan nye teknologier såsom robotteknologi, sensorer, cyber-sikkerhed og data tracking kan muliggøre alternative, fleksible fremtider, som kan være med til at løse nutidens presserende udfordringer.

Studerende og virksomheder vil således sammen udvikle nær-fremtidsscenarier for virksomhedernes teknologier med udgangspunkt i Design for Planet, Design for People og Design for Play, som repræsenterer Designskolen Koldings strategiske fokusområder og relaterer sig til FN's verdensmål. Formålet med scenarierne er ikke at lade sig begrænse af, hvad der er muligt og i stedet udvide forståelsen af potentielle fremtider ved at skabe dem sammen. 

Designskolen Koldings DesignCamp har siden 2009 stået som en internationalt anerkendt udviklingsplatform for skabelsen af nye og innovative designkoncepter.
Over en periode på 2 uger samler den danske og internationale kandidatstuderende, virksomheder, designere, forskere og andre med interesse for design omkring en intens designproces, som munder ud i konkrete løsninger på reelle udfordringer.