Ph.d.-forsvar

Exploring a child-centred design approach

From tools and methods to approach and mindset
Tir
04
feb
13:00 - 16:00
2020
Designskolen Kolding
Auditorium 0.2

Ph.d.-projektet tager udgangspunkt i et fagligt behov for et øget fokus på barnet i forbindelse med designprocesser og et teoretisk fravær af et relateret sprog i arbejdet med at designe legende oplevelser for børn. 

Gennem feltstudier og designeksperimenter undersøger projektet ideen om en designtilgang, som er centreret omkring børn, samt udviklingen og introduktionen af tre designmetoder med netop børn i centrum.

At observere børnene i deres hverdagsliv fører til uventede overraskelser for designerne, som giver dem anledning til at reflektere over deres egne antagelser. Dette medfører et skift i designernes mindset med potentiale til og mulighed for at inkludere børn i fremtidige designprocesser. 

Hovedvejleder: Lektor Canan Akoglu, Designskolen Kolding
Bivejleder: Professor, Tilde Bekker, Eindhoven University of Technology 

Program
13.00 Velkomst, Professor Helle Marie Skovbjerg, Designskolen Kolding
13.10 Karen Feder præsenterer sit ph.d.-projekt
13.40 Eksamination ved Professor Andreas Roepstorff, Aarhus Universitet
14.10 Pause 
14.30 Eksamination ved lektor Wolmet Barendregt, Göteborg Universitet
15.00 Eksamination ved Professor Eva Brandt, Designskolen Kolding
15.30 Mulighed for spørgsmål fra salen 
16.00 Afrunding

Ph.d.-forsvaret finder sted på Designskolen Kolding, Ågade 10, 6000 Kolding.

Alle er velkomne!