Agenter gør virksomheden grøn

Besparelser og et bedre miljø – det er bundlinjen for de virksomheder, der har taget imod en grøn forandringsagent

Har din virksomhed behov for et miljøtjek ? Eller en konkret miljøopgave, der skal løses ? Så er der hjælp at hente. ”Grønne Forandringsagenter” - et projekt støttet af Miljøstyrelsen – tilbyder virksomheder gratis hjælp til fx affaldshåndtering, genanvendelse, minimering af ressourceforbrug, grønne industrisymbioser, ISO-certificeringer eller miljølovgivning En grøn forandringsagent er en ung person med en lang videregående uddannelse, som har gennemgået et kursus i miljøemner varetaget af Green Network og Designskolen Kolding. Projektet har indtil nu søsat to hold agenter, og et tredje og sidste hold skydes i gang nu. Erfaringerne er gode fra de to tidligere hold, hvor flere agenter allerede er blevet fastansat, og hvor flere virksomheder har opnået store besparelser både økonomisk og miljømæssigt ved at samarbejde med en agent.

Sparede tusindvis af kroner
Hos Total Wind i Brande, som er specialiseret i nøglefærdige løsninger inden for transport, installation, service og vedligeholdelse af vindmøller, hørte Jani Aunskjær, Global QHSE Manager, første gang om de grønne forandringsagenter på LinkedIn. Hun slog herefter til med det samme, da virksomheden netop havde miljørelaterede opgaver, den ikke selv havde tid eller ressourcer til at løse. Det resulterede i en praktikplads til Anabel Logroño Chico, som først og fremmest skulle hjælpe virksomheden med en ISO 14001 re-certificering. At opbygge et miljøledelsessystem og få kortlagt og systematiseret sine indsatsområder på miljøsiden, som en certificering kræver, kan være en både lang og kostbar proces, men med en omkostningsfri grøn agent kunne virksomheden i den seks uger lange praktikperiode ganske gratis få fundamentet på plads til at blive re-certificeret samt til en lang række andre opgaver.
- Med en grøn agent fik vi mulighed for at løfte nogle af de miljøopgaver, vi gerne ville have fokus på. Vi fik hjælp til at opgradere vores miljøstandarder og kortlægge vores brændstofforbrug samt se på muligheder inden for vores affaldshåndtering. Agenten har derfor ikke blot set på miljømæssige, men også økonomiske forbedringer. Sparede kroner og ører er altid en god businesscase, siger Jani Hillebrand Aunskjær, som glæder sig over, at man hos Total Wind har valgt at fastansætte Anabel efter praktikperiodens ophør.

Friske øjne på miljøindsats
Hos Berendsen Textil Service A/S i Søborg har man ligeledes gode erfaringer med de grønne forandringsagenter. Virksomheden indgik aftale med forandringsagenten Troels Præst Hansen, der hjalp med en gennemgang af Berendsens muligheder for besparelse inden for vand- og affaldsområdet, samt opgaver i forbindelse med overholdelse af reglerne inden for spildevand. Her har Troels Præst Hansen identificeret en række potentialer for forbedringer, samt udarbejdet materiale om affaldssortering, der kan bruges til videndeling i hele organisationen. ”På flere felter har Berendsen haft glæde af at samarbejde med en grøn agent, der med friske øjne kunne se virksomheden efter i sømmene. Agenten har set på muligheder for besparelser inden for affald, regler ift. spildevand, og hvordan der kunne ske en bedre udnyttelse af regnvand i tråd med den cirkulære tankegang”, udtaler Dennis Smith, miljø- og arbejdsmiljøkonsulent hos Berendsen Textil Service A/S.

Har du brug for en grøn agent?
Rent praktisk bliver en agent tilknyttet en virksomhed via en praktik eller løntilskudsperiode (længden og formen afhænger af de miljøopgaver, som virksomheden ønsker hjælp til og aftales individuelt mellem agenten og virksomheden).
Praktik er omkostningsfrit for virksomheden, i løntilskud får virksomheden et tilskud pr. time til agenten.
Læs mere om reglerne for løntilskud her.
Det tredje og sidste hold af grønne forandringsagenter skal starte i praktik eller i løntilskud i en virksomhed senest 1. oktober 2016. Er du interesseret i at høre nærmere, så kontakt projektleder Mette Røy Kristensen på tlf. 30 15 38 50 eller via mail: mrk@greennetwork.dk. Du kan også læse mere om projektet på her.