Allan Schmidt er med til at gøre
elbilerne til en succes 

Projektmedarbejder på Designskolen Kolding, Allan Schmidt, er en del af et nationalt rejsehold, der arbejder på at udbrede kendskabet til elbiler. Det arbejde har nu givet pote.

”Elbilerne er nu billigere for kommunerne end benzinbiler, og København fordobler antallet”. Sådan skriver dagbladet Politiken på forsiden, fredag den 29. august. Klimaminister Rasmus Helveg Petersen og en række eksperter supplerer med at tro på, at elbilen nu kan få sit gennembrud.

Allan er en del af rejseholdet
En af dem, der er med til at gøre elbilerne til en succes, er illustrator Allan Schmidt fra Designskolen Kolding. Helt konkret er han en del af et rejsehold, der gennem nu næsten et år har arbejdet på at udbrede kendskabet til elbiler i hovedstadens mange kommuner. Hans opgave er at facilitere de workshops, der ligger til grund for arbejdet med at implementere de nye elbiler.

Begejstringskampagne som baggrund
Allan skal – med andre ord – bruge designmetoder til at skabe begejstring for elbiler, og det har han allerede tidligere vist, at han er god til. I det 3-årige forsknings- og udviklingsprojekt etrans, som Designskolen Kolding var primus motor på i 2009-2011, var Allan ansvarlig for en stor begejstringskampagne for elbiler i Fredericia Kommune. Den lykkedes så godt, at de, der var med i kampagnen, i langt højere grad end alle andre syntes, at selvfølgelig skal vi have elbiler. De så gevinsterne, nemlig at elbilerne ikke udleder Co2, at de er lydløse, at de lette at køre og lette at vedligeholde.

Væk er børnesygdommene
Politikens forside bevidner, at der er luget ud i børnesygdommene. Elbilerne er blevet voksne – så basis for Allans arbejde er blevet voldsomt forbedret.