Boligområde i Esbjerg skal blive et fedt sted at være ung

Designere og beboere fra området Sædding, Ådal og Fourfeldt går sammen om at udvikle muligheder – og venskaber

Mikkel Jørgensen på 13 år er sikker på, at Esbjerg Kommunes og Designskolen Koldings samarbejde om at gøre Sædding til et fedt sted at være ung vil lykkes. Særligt hvis nogle af de ideer, der blev udviklet ved en kick off 13. maj i Sædding Centret, bliver realiseret. Så kommer der nemlig baner på stranden, hvor man kan spille beach volley, badminton etc. – og på de grønne områder ved Sædding Centret bliver der mulighed for bl.a. parkour, spil, kulturfester og grillplads.

Forslagene kom, da designerne bad deltagerne drømme vildt – uden at tage hensyn til økonomien – men i snakken bagefter kom ideerne om finansiering alligevel vrimlende. – Vi kunne jo selv gøre noget, sagde en. Mikkel kunne fortælle, at i hans idrætsklub har de selv spyttet i kassen til nye bolde, og andre mener, der må være fonde, der vil være med til at gøre Sædding til det fede sted, det skal blive. Og, sagde den ansvarlige for projektet, Arne Nikolajsen, der er direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg kommune: Vi kan ikke love jer noget, andet end at lægge jeres forslag frem for politikerne, men det lokale engagement og lokale ildsjæle gør altid indtryk på politikerne.

Medborgerlyst – at man gider hinanden

Alle interesserede indbyggere fra Sædding, Ådal og Fourfeldt-området var inviteret til at deltage i kick off , og i tre timer blev de bedt om at udvikle ideer med basis i begrebet ”Medborgerlyst” – et begreb, der er udviklet i lokalsamfundsanalysen ”Sædding og Ådalen på toppen”. På vejen mod ideerne skulle de definere medborgerlyst – Marcos forslag fik bifald: ”At man gider dem, man bor med, og de gider os, så vi kan lave noget sammen.” Lederen af projektet, Herdis Povlsgaard Nielsen , Esbjerg Kommune, og designerne ser opgaven for sig, som at man skal ”krydse vejen” – altså den mentale vej mellem de to byområder – og derfor blev deltagerne bedt om at definere bumpene på vejen. ”Dem/os-mentaliteten”, manglende overskud, skolelukninger, der får os til at føle os i ingenmandsland, angsten for at kvaje sig og den manglende viden om muligheder, var nogle af mange bud.

Vi kan ikke side 8-9 mennesker på ét værelse hjemme

Ved mødet slutning – og efter at ideerne om forandringer og forbedringer havde fået lov til at blomstre – var der enighed i rummet om, at det giver mening at være med. - Vi skal ha’ et sted at samles, sagde Mikkel på 13 bl.a. For vi er jo mange venner nu, hvor vi går i skole sammen, og det er svært at sidde 8-9 mennesker på ét værelse hjemme. Projektet fortsættes indtil efteråret, og i tiden indtil da skal de tre designere dels arbejde videre med alle de tanker og ideer, kick off skabte, ligesom de skal ud i klasserne og arbejde med de unge, så tanken breder sig og slår rod: Sædding-området skal blive et fedt sted at være ung.

De tre designere fra Laboratoriet for Social inklusion på Designskolen Kolding er Laila Grøn Truelsen ( projektleder), Joan Pedersen og Lærke Thorst Balslev.