D2i skaber vækst i Region Syddanmark

I en ny publikation udgivet af Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark fortæller 20 virksomheder fra hele regionen om, hvad de har fået ud af at deltage i vækstprojekter.

Publikationen fortæller også om en effektmåling, udarbejdet i forbindelsen med udgivelsen, som peger på, at erhvervsindsatsen skaber nye arbejdspladser.


Designskolen Koldings projekt, D2i - Design to innovate, har hjulpet tre af virksomhederne i publikationen, hhv. Dansk Varebilinventar, Skala FM og ISOVER Saint Gobain.