Design af Relationer på sundhedsministerens partnerskabskonference

Design af Relationer er et af de partnerskaber, der sættes fokus på ved Konferencen Sundere liv for alle den 24. april 2014.

Designer Laila Grøn Truelsen fra Designskolen Kolding er med, når sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup er vært ved partnerskabskonferencen ”Sundere liv for alle” torsdag den 24. april. 

Laila Grøn Truelsen arbejder med både kommunikationsdesign, servicedesign og social design i LAB, Designskolens innovations- og udviklingsafdeling, og hun var med, da Vejle Kommune, bostedet Skansebakken, Socialstyrelsen og Designskolen gik sammen om Design af Relationer. 

Syv mål for danskernes sundhed
Basis for konferencen er, at regeringens udspil Sundere liv for alle sætter kursen mod fremtidens sundheds- og forebyggelsesindsats med syv mål for danskernes sundhed. Vejen dertil er brolagt med en fælles indsats, og derfor har regeringen knyttet målene op på en partnerskabsstrategi. 

Regeringen har frem mod 2017 afsat 120 mio.kr. på finansloven til etablering af partnerskaber på tværs af offentlige organisationer, foreningsliv og erhvervsliv, der understøtter de syv mål for danskernes sundhed. 

Konferencen afvikles på Docken, Færgehavnsvej 35, 2100 København Ø.