Designere kan forandre virkeligheden

Designere er som præsten og filosoffen ved at respektere det irrationelle, følelser og krop, siger Elsebeth Gerner i portræt.
Kolding Kommuness Designsekretatiat bringer at portræt af Elsebeth Gerner Nielsen i november måneds nyhedsbrev. Sekretariatet har stillet Designskolen Koldings rektor en række spørgsmål om, hvad design betyder for hende - og mere specifikt, hvad det det er ,design tilbyder, som ikke tilbydes af andre fag? Hertil svarer hun: ”For designeren er det helt afgørende spørgsmål i forhold til udvikling og innovation: Hvad giver mening? For ingeniøren er det: Hvad lader sig gøre teknisk? For økonomen: Hvad kan betale sig? På sin vis deler designeren således udgangspunkt med filosoffen og præsten ved at respektere det irrationelle, følelser og krop som afgørende elementer i det menneskelige væsen og i menneskets måde at skabe mening på. Men forskellen mellem designeren og eksempelvis filosoffen er, at designeren kan forandre virkeligheden med udgangspunkt i sin indsigt. Designeren er tænker, men også maker.” Du kan læse hele interviewet i Designsekretariatets Nyhedsbrev, som i øvrigt også bringer mange andre aktuelle historier om design i Kolding Kommune.