Designere løfter dyner

En ny brandingstrategi var nødvendig for den danske dyneproducent DYKON A/S, der, grundet en række fusioner de senere år, spænder over en lang række forskellige mærker. Men med hjælp fra designere fik DYKON løftet sin dyne-branding

- Hvis man leger totalt destruktiv og forholder sig kritisk til alt, hvad sker der så? Det viste sig faktisk at være et meget godt spørgsmål, siger Peter Bøgh Petersen, administrerende direktør i DYKON. Sammen med seks af sine medarbejdere har han deltaget i en designkonsultation hos D2i – Design to innovate - et fireårigt erhvervsfremmeprojekt, der hjælper små og mellemstore virksomheder med viden og værktøjer til at styrke deres innovationspotentialer.

Baggrunden for DYKONs deltagelse i designkonsultationen var en forestående proces, hvor sortimentet af dyner og puder skulle have en klarere branding-struktur. Virksomheden har en række brands, der er kommet til gennem opkøb eller nyetablering.

Selve DYKON navnet, og de dertil knyttede værdier, er derfor ofte usynligt for slutkunderne, fordi salget af produkterne går gennem forhandlerne. Det var den udfordring, DYKON medbragte til designkonsultationen, hvor to designkonsulenter stod klar med en række proces-metoder:

- Vi lærte at stille spørgsmål til vores egne processer. Vi fik sådan et ’gør-det-selv-kit’, på en god måde. Indledningsvis havde vi nok troet, vi skulle arbejde mere decideret med branding, men på dagen fik vi mere nogle værktøjer, vi efterfølgende kunne bruge. Branding er en team-indsats, og derfor havde vi både deltagere med fra salg og marketing, der fik inspiration til at angribe tingene på nye måder, fortæller Peter Bøgh Petersen.

Fælles forståelse som udgangspunkt

For designernes vedkommende var det et bevidst valg at levere hjælp-til-selvhjælp, husker designkonsulent ved D2i, Stine Poulsgaard:

- DYKON har en kæmpestor rygsæk af brands, som et resultat af fusioner og opkøb. Derfor kom fortællingen om den passionerede dyneproducent ikke rigtigt igennem nogen steder. I løbet af dagen blev det tydeligt, at det heller ikke internt var nemt at adskille de enkelte brands. Branding-opgaven fremstod lidt uoverskuelig for medarbejderne. Intentionen var derfor at give en række redskaber, der kunne hjælpe DYKON til at skabe en enslydende, intern forståelse for den fælles branding-platform.

Hos DYKON blev designkonsultationen en øjenåbner i forhold til at arbejde med lidt skævere perspektiver på eventuelle problemer. Peter Bøgh Petersen fortæller, at mappen med redskaber stadig bliver brugt i mange sammenhænge hos DYKON, når nye projekter skal søsættes: - Vi har taget skabelonerne med hjem, så de altid er klar til at sætte op på væggen, når vi skal løse en opgave,” fortæller han. Og han afslører også, at DYKON efterfølgende har udvidet samarbejdet med designerne: - Vi arbejdede videre med branding, da vi kom hjem. Og fik efterfølgende mulighed for at koble os på et nyt projekt med D2i, hvor vi fik et professionelt reklamebureau med i samarbejdet. Det har vi fået noget rigtigt spændende ud af. Så jeg kan kun anbefale, at man prøver at bruge designerne. I modsætning til traditionelle konsulenter har de fået os til at stille en masse spørgsmål til de måder, vi selv arbejder på. På den måde har det måske hjulpet os til et endnu bedre resultat,” slutter Peter Bøgh Petersen.

OM DESIGNKONSULTATIONEN

Konsultationen fandt sted på Designskolen Kolding

I alt syv ledere og medarbejdere fra Dykon deltog 

To designkonsulenter fra D2i, Design to Innovate, faciliterede dagen

Den daglange konsultation gjorde brug af følgende metoder: Icebreaker (LEGO Serious Play), Moodboard & brainstorming, Identifikation af indsigter, Idéku (omvendt brainstorm), Deltagerobservation og analyse, Mulighedsrum

I de evalueringsskemaer, DYKON-medarbejderne efterfølgende har udfyldt, kan man blandt andet læse, hvad de har taget med hjem fra dagen: ”At nogle processer ikke behøver at tage lang tid, men kan være værdiskabende her og nu.” - ”Hvor hurtigt man kan få nogle svar på en problemstilling.” - ”De mange lettilgængelige værktøjer der findes til idéudvikling.”

OM DYKON A/S

DYKON er en dansk producent af naturfyldsdyner og -puder

Virksomheden blev etableret i 1997, da daværende Danica og Interdun fusionerede

DYKONs produktion ligger i Danmark. Fabrikken i Lunderskov beskæftiger 80 medarbejdere

I 2014 modtog DYKON prisen som ’Årets virksomhed 2013’ af Foreningen Business Kolding