Det, han manglede i viden, vandt han ind ved at gå på med krum hals

Troels Præst Hansen går fra praktikken i Berendsen til et fast job, hvor han skal sikre, at borgere og kommuner får en god oplevelse med håndteringen af deres affald.

Dennis Smidt har haft stor glæde af at ha’ en grøn forandringsagent i praktik. Agentens eftersyn af vand- og affaldsområdet i Berendsen viste nemlig, at firmaet er god til at spare på vandet og til at sortere og genanvende affald. Det spiller en afgørende rolle i en virksomhed med 1200 ansatte, der arbejder med at udleje tekstiler og hygejneartikler og håndtere hele logistikken omkring vask, vedligeholdelse og levering. Dennis Smidt er miljøingeniør og ansat i CSR-afdelingen i hovedkontoret i Søborg - Troels Præst Hansen er hans grønne forandringsagent. Troels kommer umiddelbart fra en helt anden verden. Han er cand.mag. i Kinastudier fra Københavns Universitet i 2014, men kigger man lidt tættere på hans CV afslører hans speciale en dyb interesse for miljø. Han skrev om motivationer og barrierer for grøn adfærd blandt medlemmer af Kinas middelklasse.

Vand, affald - og potentiale for enkelte forbedringer

Dennis Smidt peger på fem felter, hvor han især har haft glæde af at ha’ et sæt øjne udefra til at se virksomheden efter i sømmene:

Muligheder for besparelse inden for vand.
Muligheder for besparelser på affaldsområdet.
Spildevand - er der problemer med at overholde reglerne?
”Særbidragene” til kommunerne - en afgift, de meget store vandforbrugere pålægges, hvis der er for mange uønskede stoffer i spildevandet ( COD/nitrat/fosfat fx).
Reglerne - og også grænseværdierne - er forskellige fra kommune til kommune.
Brug af regnvand.

Troels Hansens gennemgang har vist, at der er god styr på det meste - men Troels har også identificeret potentialer for forbedringer. Fx har han lavet et materiale om affaldssortering, der kan bruges til videndeling i hele organisationen, når man får kræfter til at gå videre på dette felt.

Stor glæde af det, Troels er kommet med

- De grønne agenter har et kort kursus bag sig - foruden en lang uddannelse - og vi har haft stor glæde af det, Troels er kommet med, siger Dennis. - Han har jo interesseret sig for miljø, også i sin uddannelse, og så må jeg sige: Troels har kompenseret for det, han ikke kan, ved at gå til opgaverne med krum hals, siger han.

For Troels blev praktikopholdet en stor berigelse. - De har taget godt imod mig, og jeg har fået lov til at arbejde med spændende opgaver. Både små, meget overskuelige ting og store, siger han. Og praktikopholdet blev springbræt til et fast job: Han starter som koordinator på Affaldskontoret hos Vestforbrændingen i København. Her skal han hjælpe med til at sikre, at kommuner og borgere får den bedst mulige oplevelse med håndteringen af deres affald. Dennis Smith glæder sig over, at Troels har fået job, men ville gerne ha’ beholdt ham hele praktiktiden ud. - Vi kendte jo betingelserne, men ærgrer os lidt, fordi vi var i gang med at løse så spændende udfordringer, siger han.

Troels Præst Hansen om sine erfaringer fra praktiktiden:

I det grønne forandringsprojekt har jeg set et potentiale for at få underbygget mine faglige værktøjer med en anden type viden. Målet var at skabe mest mulig værdi for en virksomhed af den type, jeg ønskede at arbejde i, med den funktion jeg drømte om.

Det har været rigtig lærerigt at være hos Berendsen. Der er både det rent organisatoriske, hvor man får forståelse for dynamikker og beslutningstagningen i virksomheden, og den faglige udfordring. I flere meget specifikke opgaver, jeg er blevet stillet, har jeg mere eller mindre skulle starte uden forudgående viden. Det har til gengæld bekræftet mig i, at mine instinkter og fremgangsmåder er gode nok - og ofte har medført et godt resultat. At jeg har fastholdt et miljøorienteret fokus har utvivlsomt hjulpet mig ind i den fastansættelse, hvor jeg starter som koordinator på Affaldskontoret hos Vestforbrændingen.

Uddannelsesforløbet er udviklet i samarbejde mellem Designskolen Kolding og Green Network, og den bygger på Green Networks 20 års erfaring med at uddanne inden for ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi i virksomhederne samt Designskolen Koldings lange erfaring med at undervise i procesledelse og projektudvikling.

For at blive optaget skal du have en videregående uddannelse. Holdstart: august 2016.

Kontakt