Fantastisk plastik

Plastik er praktisk, solidt og i høj grad genanvendeligt.

Aniruddha Gupte fra industrielt design har skabt et kit, der kan bruges til eksperimenter med syntetiske materialer i folkeskolens ældste klasser. Dermed klæder han den nye generation på til selv at skabe genanvendelsesløsninger.

Den globale udfordring
På verdensplan er genbrug af plast en stor udfordring. Aniruddha Gupte har identificeret fire væsentlige grunde hertil:

Plast er ikke bare plast, men eksisterer i flere forskellige kemiske sammensætninger, polymerer. Der findes seks overordnede typer polymerer, og genbrug af plast kræver, at disse er adskilt, for at materialet kan genbruges. Materialets farve kan ligeledes have betydning for mulighederne for genanvendelse af materialet.

Det meste eksisterende maskineri kan netop ikke behandle urent råmateriale, dvs. plastikaffald hvor polymerer er blandet. Maskineriet er desuden meget dyrt, så det kræver store investeringer.

Omdannelsen af plastikaffald til kompakte piller til genbrugsmateriale kræver meget energi og er derfor ikke umiddelbart bæredygtigt.

I en række af verdens lande – især 3. Verdens lande – skal plastikaffaldet transporteres over meget store afstande for at komme frem til en genbrugsstation, der kan genanvende materialet.

Gør-det-selv-system
Princippet bag Aniruddha Guptes system er simpel kemi og går ud på at finsortere plastmateriale, så det er klar til genanvendelse. Der findes seks forskellige polymerer. Hver især vil i en særlig kemisk opløsning synke til bunds, mens de andre polymerer vil forblive i overfladen. Aniruddha Gupte har derfor bygget en kæde af fem tanke.

I tank nummer et puttes en blanding af forskellige typer plastik, klippet til konfetti. I denne tank vil alle stumper PVC synke til bunds og er dermed sorteret fra. Det resterende materiale, der forbliver på overfladen af væsken, opsamles i en lille cylinder, og tørres med varm luft. I prototypeforløbet foregik dette helt enkelt ved hjælp af en hårtørrer.

Hernæst puttes plastikmassen med de resterende fem polymerer i tank nummer to, der indeholder en ny kemisk opløsning. I denne tank synker plastiktypen PET til bunds, og det overskydende plastmateriale tørres på ny og fortsætter over i tank nummer tre, hvor endnu et udskillelsesløb venter, og så fremdeles.

På den måde står man efter endt proces gennem alle fem tanke med et finsorteret plastmateriale, hvor hver polymer er klar til genanvendelse.

Systemet er allerede med succes blevet afprøvet på Kolding HF og VUC.

Nemt, sjovt, lærerigt
Bag Aniruddha Guptes projekt ligger et pædagogisk ønske om at demokratisere genanvendelsen af plast.

"Når det store system står med udfordringen, kan løsningen også komme nedefra," forklarer han.

Derfor vil de endelige tegninger også blive delt på et open source-forum kaldet ’Precious Plastic’, hvor man for eksempel også finder vejledning til maskiner, der kan genstøbe plast – til lampeskærme, skåle, sparegrise og andet.

”På den måde bliver der en personlig gevinst ved at gennemføre projektet,” forklarer han, "og på den måde kan forandringen mod en bedre udnyttelse af plast begynde hos den enkelte.”

Se flere eksempler på www.preciousplastic.com

Gang i mange
I sin grundlæggende research har Aniruddha Gupte besøgt og erfaringsudvekslet med en række danske virksomheder og institutioner: Økolariet, RENOSYD og ikke mindst Aage Vestergaard Larsen A/S, der er Danmarks førende virksomhed inden for plastikgenbrug.