Forskning med et formål

Designskolen Kolding er klar med en ny stor publikation, der viser vejen for skolens forskning. En vej som handler om at skabe en bæredygtig fremtid.

Siden Designskolen Kolding i begyndelsen af 00’erne begyndte at arbejde målrettet med forskning og i 2010 opnåede akkreditering som forskningsinstitution, er der sket en hel masse – både med designforskningen generelt og med skolens aktiviteter på området. Ikke mindst er der udviklet et fælles sprog, som gør det muligt at italesætte betydningen af design og designforskning. Publikationen ”Design as an Enabler for Sustainable Solutions - Revitalising Democracy, Community and Industry” er med til at cementere denne udvikling.

Bag publikationen står forskningschef på Designskolen Kolding Irene Alma Lønne. Hun siger:

-Publikation tegner et billede af, hvor vores forskning er netop nu. Skolens strategi med at udvikle forskning i tæt samspil med uddannelse, praksis og det omkringliggende samfund viser nu en række resultater. Forskningen medvirker bl.a. til en designuddannelse med større refleksion- og vidensniveau. Det er i høj grad ”anvendt forskning” med konkrete muligheder for implementering, og det skaber både en større viden om designs potentiale og værdi blandt vores samarbejdspartnere og interessenter.

Designskolens forskning spænder vidt, men et gennemgående forskningstema er skabelsen af en bæredygtig fremtid set i et økonomisk og økologisk perspektiv, men også et kulturelt og politisk. Et forskningsprojekt giver fx bud på, hvordan kræftpatienter inddrages i beslutningsprocessen om deres behandling, og hvad inddragelse og demokrati egentlig betyder i en hospitalskontekst. Et andet forskningsprojekt ser på, hvordan forbrug af tøj finder sted. Kan vi ændre på brugerens mønstre ved at skabe bedre og mere holdbare tekstiler og designs samt en mere bæredygtig brugskultur?