Her er man ikke bare et nummer

Elena er 1 ud af 28 internationale kandidatstuderende, som starter deres studieliv i Danmark med udsigt til den særlige studieform, som Designskolen Kolding tilbyder

Når Designskolen Kolding byder velkommen til 73 nye kandidatstuderende, bliver det et velkommen til en multinational årgang med studerende, hvor godt en tredjedel kommer fra vidt forskellige steder kloden over lige fra Pakistan over til Canada til Ungarn og Sverige.

En af de 28 kandidatstuderende, som er kommet gennem nåleøjet og er blevet optaget på Designskolen Kolding, er Elena Stefanac fra Canada. For hende blev anden gang, lykkens gang. Hun søgte ind på skolen allerede sidste år, men fik afslag. Et afslag der fik hende til at kridte skoene og arbejde endnu mere målrettet på at blive optaget på kandidatuddannelsen i Industrielt Design.

- En af de ting, jeg gjorde, var at arbejde helt anderledes med min portfolio. Jeg fik en portfolio-mentor og blev opmærksom på, at min portfolio var for bred og for generel. Så jeg prøvede at skabe en vision, fokusere på udvalgte projekter og udvikle dem. Jeg tog også et kursus i fremstilling og design af stole, og kunne dermed faktisk præsentere en færdig prototype i min portfolio.

I sit job som rekrutteringsmedarbejder fik Elena desuden mulighed for at arbejde med sit cv, da hun blev tilbudt at starte en afdeling med fokus på rekruttering af kreative mennesker, som fx designere. Den mulighed greb hun, og det var med til at åbne hendes øjne for, hvor vigtigt det er at tænke forretningsudvikling og -forståelse ind i design.

- Mit arbejde med kreativ rekruttering overbeviste mig yderligere om, at Kolding var stedet for mig. Hvor design i Canada og USA handler meget om at være så kreativ og så 'vild' som muligt, når man designer, er virksomhedssamarbejde og konkret implementering en del af undervisningen her. Og det betyder meget for mig, at man som designer arbejder realistisk med tingene. 

Elena Stefanac har studeret kunst og kunsthistorie i både Toronto og Oxford. Hun læste om Designskolen Kolding i Domus Magazine - et internationalt anerkendt arkitekt- og designmagasin, som årligt rangerer de 100 bedste design- og arkitektskoler i Europa. Hun sammenlignede Designskolen Kolding med, hvad andre skoler kunne tilbyde, og var ikke i tvivl.

- Det afgørende for mig er den tilgang, man har til tingene her både fagligt og menneskeligt. Der er en hands-on tilgang til design og brugerorienteret fokus, som tiltaler mig - igen altså samarbejdet med virksomheder. Jeg ser frem til at arbejde med bæredygtighed, velfærdsdesign og leg - emner, som jeg ved, skolen arbejder seriøst med. Og på det menneskelige plan ser jeg frem til at være i åben dialog med mine undervisere og medstuderende, og ikke kun være et nummer, som var tilfældet i Canada. Der vidste ingen af underviserne, hvad jeg hed, siger hun.

Elena Stefanac glæder sig til de næste to år på Designskolen Kolding, hvor hun kommer til at arbejde på kryds og tværs af linjerne og med virksomheder, møde mange forskellige nationaliteter i sit samarbejde, være en del af et talentværksted for udviklingen af dansk design og ikke mindst til slut at møde verden som uddannet industriel designer.