House4IT fik revet skyklapperne af

 

Det Koldingbaserede IT-firma, House4IT A/S er i gang med en større kulturændring, hvor virksomhedens teknisk dygtige medarbejdere også skal lære at arbejde struktureret med kundefokus.

For at drive den forandring videre, havde House4IT A/S brug for at blive udfordret på de gængse arbejdsgange. Og det blev de i den grad, da de blev inviteret til designkonsultation på Designskolen Kolding.

- En af de største oplevelser på dagen var, at vi skulle lave små rollespil, hvor vi agerede enten sælger eller kunde. Det var vores teknikere, der skulle tage sælgerrollen, og de gik ordentligt til den. De endte faktisk med at klæde sig ud i kjoler, og det gjorde, at der pludselig blev sagt nogle sandheder undervejs. Vi fik ordentligt sat spotlight på, hvor det er, skoen trykker.

Henrik Thune er direktør i IT-firmaet House4IT A/S, og seancen hvor hans medarbejdere gik amok i dametøj fandt sted på Designskolen Kolding i forbindelse med en designkonsultation. Baggrunden for, at det kom så vidt, var et ønske om at få hjælp til at skabe en kulturændring i virksomheden, fortæller direktøren:

- Vores medarbejdere er alle sammen meget dygtige og yderst specialiserede i det, de sidder og laver. De er simpelthen mega-gode til at udvikle produkter, men de er ikke så gode til struktur,” siger Henrik Thune, der derfor henvendte sig til D2i på Designskolen Kolding, da han hørte om muligheden for at få sparring med designere.

- Jeg havde hørt om designkonsultationen gennem mit netværk. Jeg tænkte, her var muligheden for at få en lidt anderledes vinkel på de udfordringer, vi sidder med. Og efter min første kontakt med designerne var mavefornemmelsen rigtigt god, så jeg takkede ja til en workshop, siger Henrik Thune.

Fra brugernes perspektiv
På baggrund af virksomhedens beskrivelse af deres problemstilling, tilrettelagde designerne fra D2i konsultationen, så der i højest mulige grad ville komme fokus på brugernes synsvinkel. Om baggrunden for at lægge det formål ned over konsultationen, fortæller designkonsulent hos D2i, Kim Aagaard Holm:

- Det blev tydeligt i opstartsfasen at medarbejderne hos House4IT A/S arbejder med mange forskellige specialiseringer, og at de derfor også havde meget forskellige billeder af virkeligheden. Derfor gjaldt det om at finde en måde at få dem alle sammen til at arbejde i samme retning. Det gør man bedst ved at have et fælles fokus – og i det her tilfælde var det så oplagt at kigge på kundens behov frem for egne behov.

Derfor var workshoppen sammensat som en lang læringsproces i forhold til at samle data ind om verden uden for virksomheden. Der indgik både øvelser i interview, observation og det famøse rollespil, hvor medarbejderne for alvor skulle sætte sig i kundens sted. Og at det gav stof til eftertanke, fremgik tydeligt af de evalueringsskemaer, der efterfølgende blev udfyldt: - Jeg har bare lyst til at ringe og sige undskyld til vores kunder, som en brødebetynget medarbejder formulerede det.

Små skridt i den rigtige retning
På ledelsesniveau er man også godt tilfreds med udbyttet. ”Strategien for dagen var at give medarbejderne en aha-oplevelse i forhold til kunderne – og det må man sige, de fik. Vi fik i den grad revet skyklapperne af, konkluderer direktør Henrik Thune nogle måneder efter designkonsultationen.

- Før vi deltog var det med at sætte sig i kundernes sted slet ikke en naturlig refleks. Bare sådan noget som at huske at følge op, hvis de henvender sig: lige at ringe tilbage og sige, hvad status er og hvornår vi forventer at have noget klar. Det er jo professionelt, og kunden bliver glad. Og det er derfor et af vores helt store fokusområder. Så selvom det også hurtigt bliver hverdag igen, har det bestemt hjulpet os med designkonsultationen. Vi bevæger os med små skridt i den rigtige retning.

Direktøren vil derfor også anbefale andre virksomheder at gøre brug af designernes tilbud – men han understreger, at man ikke bare får alting forærende:

- Mit råd til andre, der vil prøve kræfter med en designkonsultation er, at de skal være indstillet på at vende blikket godt indad. Jeg oplevede også, at jeg selv fik lov at tage min egen medicin, i forhold til de krav, jeg stiller til medarbejderne. Det var en stor oplevelse at blive udfordret på de måder, vi tænker og taler på, slutter Henrik Thune.