Hvad gør vi, når vi designer?

For at klæde designprofessionen bedre på til at besvare det spørgsmål, har Sidse Ansbjerg Bordal taget emnet op i sit ph.d.-projekt, og nu tager hun det med til Australien

I ph.d.-projektet ”Unfuzzing the Design Process: Revisiting Epistemology of Design Processes” udfordrer og efterprøver Bordal den vante måde, hvorpå vi forstår designprocesser og deres fremdrift teoretisk.

Emnet har ikke kun Bordals og Designskolen Koldings interesse, men vækker genklang helt om på den anden side af jorden. Her deltager Sidse Ansbjerg Bordal nemlig i begyndelsen af november på IASDR's konference i Brisbane i Australien og præsenterer en artikel om en del af sin forskning.

IASDR (International Association of Societies of Design Research) er en sammenslutning af designforskningsmiljøer fra hele verden med det formål at fremme designforskning og internationalt samarbejde mellem uafhængige designforskningsmiljøer. Organisationen arrangerer hvert andet år en stor konference, som altså i år huses i Brisbane.

Udover deltagelse på IASDR i Brisbane, vil Sidse Ansbjerg Bordals tur gå til Sydney, hvor hun vil besøge det tværfaglige forskningscenter The Design Innovation Research Centre på University of Technology, som Professor Kees Dorst står i spidsen for.

Med rejsen og konferencedeltagelse vil Sidse Ansbjerg Bordal styrke vidensskabelse og –udbredelse på sit forskningsfelt samt bygge netværk med potentielle partnere for fremtidig faglig udveksling og samarbejde, der kan komme forskningen på Designskolen Kolding til gavn.

Om Sidse Ansbjerg Bordal
Sidse Ansbjerg Bordal har en baggrund som kandidat i modedesign fra Designskolen Kolding. Hun har tidligere arbejdet som skribent og redaktør på forskellige modemedier og med designdrevet virksomhedsvækst som forskningsassistent på SDU. Sidse er halvvejs i sit 3-årige ph.d.-studium på Designskolen Kolding, som er finansieret af Det Frie Forskningsråd. Bordals ph.d.-projekt handler om at synliggøre, hvordan fremdrift skabes i designprocesser, samt hvordan man kan - og hvorfor man bør - udfordre den gængse teoretiske forståelse af de mekanismer, der driver processen.