Kan blæk give

 tegneglæden tilbage?

Elever fra Designefterskolen Højer har i et samarbejde med Designskolen Kolding arbejdet med selvportrætter formidlet gennem bogformatet ”zines”. Med blæk, tusch, collage, tekst og foto har eleverne skullet udtrykke forskellige sider af sig selv og hver især producere en bog, som var udstillet på Højer Efterskole i marts.

Begrebet zines er små selvpublicerede bog-værker. Ordet zines er lånt fra ordet magaZINES, og det oprindelige koncept er, at zines er en byttevare, som kan give adgang til andre zines-udgivelser rundt om i hele verden.

Med fokus på krop, selveksponering og den lykkelig ”Selfie”- gengivelse af os selv har designer Lærke Balslev, som stod for undervisningen på Højer efterskole, valgt at arbejde med portrætter.

Forløbet var bygget op over 3 dage, hvor eleverne selv producerede rå-materialet til den færdige zines via tegning, foto og tekst. Efterfølgende blev de undervist i grundprincipperne i Indesign, hvor de så kunne lave den grafiske opsætning. Eleverne har bl.a. arbejdet med at transformere ord til fotografier. Opgaven bestod af, at eleverne ud fra spørgsmålene: ”Hvad bygger dig op ?” og ”Hvad bryder dig ned?” skulle gengive deres tolkning af spørgsmålene via fotografier.En anden øvelse bestod i, at eleverne skulle afslutte en række ufuldendte sætninger. Fx ”Jeg stoler på….” ”Jeg oplever….” ”Jeg skaber….” osv.

Heraf kom bl.a. sætningerne: ”Jeg stoler på mig selv og nogle andre på mig, på mig selv om en anden og på mig” ”Jeg oplever træthed når det er mandag og jeg ikke har fået så meget søvn” ”Jeg skaber andre og mig selv! Genstande og følelser”

Forløbet sluttede med en fernisering, hvor resten af efterskolen var indbudt til saltstænger, saftevand og zines. Kirsten Hansen, som er forstander på skolen, var meget glad for at se resultatet af samarbejdet og var meget optaget af zines-formatet, som hun gerne vil arbejde videre med i andre sammenhænge. Hun greb straks sin telefon og postede begivenheden på Instagram ##.