Lab udgiver anbefalinger om velfærdsteknologi

Vælfærdsteknologi bliver, af især politikere, fremhævet som løsningen på velfærdssektorens fremtidige udfordringer: flere ældre, færre hænder og færre penge. Men de, der konkret arbejder med teknologien, har en anden oplevelse: De ser ikke lyset. Teknikken virker ikke og formålet flagrer.

Det er nogle af de erfaringer Designskolen Koldings Lab for Socialt Design har gjort sig i løbet af de sidste to år, hvor Laboratoriet har har arbejdet med velfærdsteknologi.

For at gøre det lettere for de som anbefaler og arbejder med velfærdsteknologi har Laboratoriet udgivet rapporten ”11 anbefalinger til jer, der skal i gang med velfærdsteknologi”.

- To års arbejde med velfærdsteknologi har vist os, at mulighederne er enorme, men også at hurdlerne er mange og faldgruberne store. Derfor lå det lige for at samle vores viden i en lang række anbefalinger, rettet til både praktikerne, til politikere og planlæggere, fortæller udviklingschef og prorektor Mette Mikkelsen.

Udfordringer, erfaringer og successer
Rapporten fortæller om vanskeligheder og succes’er. Om barrierer og muligheder, om radikal og inkrementel innovation. Den viderebringer erfaringer fra virksomhedsledere, forskere, praktikere og analytikere, og den henvender sig både til dem, der skal have fingrene nede i bolledejen, og til planlæggerne og politikerne.

Hjælp til selvhjælp
Derudover rummer rapporten en række artikler om designmetoder, som kan gøre processen med at indføre velfærdsteknologi både lettere og bedre.