Lærte fra sig, men lærte også selv

En af verdens helt store profiler, legeforsker Edith Ackermann, på besøg på Designskolen Kolding

Edith Ackermann - en af verdens helt store profiler inden for design af leg - lærte fra sig under sit besøg på Designskolen Kolding, men lærte også selv, sagde hun. Blandt andet var hun meget optaget af den C6-model og de metodekort, lektorerne Silje Kamille Friis og Anne Katrine Gelting har udviklet, og af den måde, metoderne er brugt i bl.a. projektet ”Design af Relationer”.

Silje Kamille Friis fortalte om modellen og metodekortene og prorektor Mette Mikkelsen og designer Joan Pedersen om ”Design af Relationer”. Edith Ackermann var meget begejstret for den mulighed, kortene skaber for et fælles sprog på tværs af designfaget. Med udgangspunkt i de konkrete erfaringer fra ”Design af Relationer” noterede hun sig særligt, hvordan designerne med metoderne bliver i stand til at afdække udfordringer i organisationer, disse ikke selv er bevidst om.

- Og jeg lægger mærke til, hvordan I, allerede mens I arbejder med jeres ”findings”, er i gang med at registrere ”insights” og formår at omdanne dem til direkte handling, sagde hun.

Hun udtrykte også, at hun er imponeret over den type socialt design, som ”Design af Relationer” er udtryk for.

- Hverken jeg personligt eller det amerikanske designmiljø er vant til socialt design på denne måde, sagde hun.

Edith Ackermann drog hjem til USA med et sæt af metodekortene. Det meste af det materiale, hun fik på skolen, bliver sendt pr. post, men kortene tog hun i tasken.

-Jeg vil være helt sikker på at få dem med hjem, sagde hun.

Børn ved, hvad de skal, når de ikke ved, hvad de skal
Edith Ackermann efterlod en række statements om hendes hovedfelt - design og leg - bl.a., at ”Børn ved, hvad de skal, når de ikke ved, hvad de skal. De eksperimenterer, tænker, prototyper, prøver, fejler og prøver igen i legen. Det er den samme proces, designerne går igennem”.

Som afslutning på dagen sagde hun konkluderende, at hun har oplevet skolens evne til at afdække den reelle udfordring og sætte ord på den, og at en karakteristisk ting for studerende og lærere er, at de har særlige briller på, så de kan se brugerne bedre end andre. De fik også ros for, at de – ved at være nysgerrige og eksperimenterende – får uventede, men vigtige erfaringer.

- I har muligheder for at gå langt længere end ”business as usual”, sagde hun.

Samarbejde med LEGO Fonden
Edith Ackermann har – ligesom Designskolen Kolding – et tæt samarbejde med LEGO. Besøget er da også kommet i stand i samarbejde med LEGO Fonden. Hensigten var, at hun skulle dele ud af sin omfattende viden og inspirere studerende, undervisere og ansatte til deres fortsatte arbejde med leg og design. Det er et område, som skolen arbejder strategisk med både i forhold til undervisning og forskning i regi af skolens Laboratorium for Design og Leg under ledelse af Karen Feder.

- Det var meget inspirerende og givende for både de studerende og vi at få besøg af Edith Ackermann og selvsagt dejligt, at hun ikke bare lærte fra sig, men også sagde, at hun lærte af os, siger Karen Feder.

Om Edith Ackermann
Edith K. Ackermann er Honorary Professor of Developmental Psychology ved University of Aix-Marseille 1 i Frankrig. I øjeblikket er hun desuden Visiting Scientist ved Massachusetts Institute of Technology, School of Architecture, og Visiting Professor ved University of Siena, Department of Communication. Hun underviser, forsker og udfører konsulentarbejde for virksomheder, institutioner og organisationer i krydsfeltet mellem læring, undervisning, design og digital teknologi