LAUNCH Nordic søger innovative projekter

LAUNCH Nordic, som er en global innovationsplatform, søger lige nu innovative projekter, som vil transformere hele systemet omkring tekstiler, stoffer og fibre. Ønsket er at skabe et system, hvor miljøet påvirkes mindst muligt, og et system som fordrer social lighed.

LAUNCH Nordic arbejder for en fremtid, hvor det at skabe ting påvirker den global bæredygtighed i positiv retning. Et mål som Designskolen Kolding støtter og selv arbejder for. For at nå målet søger LAUNCH Nordic lige nu ambitiøse nytænkere, som har potentialet til at mindske de negative følger af materialebrug og det at skabe, alt imens den økonomiske og sociale velfærd øges for de samfund, som er involverede.

LAUNCH Nordic søger projekter, som har potentiale til at skalere inden for to år, såvel som nytænkende teknologier og prototyper, som kun er i deres vorden. Det kan være forretningsmodeller, finansielle redskaber, teknologier eller programmer, som kan sætte skub i forskning, uddannelse og kapacitetsopbyggende aktiviteter. LAUNCH Nordic vil så hjælpe med at skalere projekterne globalt gennem internationale partnere og udviklingsprogrammer.

Om Launch Nordic
LAUNCH Nordic er en global innovationsplatform og tæller: Ikea, Novozymes, Kvadrat, 3GF, Miljøministeriet & Fonden for Grøn Forretningsudvikling I samarbejde med grundlæggerne af LAUNCH: NASA, NIKE, USAID & U.S. Department of State.