Mads Nipper om værdien af design

Mads Nipper har holdt tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor ved Designskolen Kolding. Som mangeårig ledende medarbejder i LEGO og afgående formand for Designskolen Koldings bestyrelse kender han om nogen den værdiskabelse, der kan ligge i design.

Under titlen ”Værdien af design – set i et LEGO-perspektiv” berigede Mads Nipper tilhørerne med et indblik i, hvad design betyder for både LEGOs produkter og LEGOs bundlinje.

-Selv om man har et godt produkt og et godt brand skal man ikke tro, man kan læne sig tilbage. Man skal altid tænke i ”next generation”, og dét er en designudfordring. Markedsanalyser og brand betyder ingenting, hvis man ikke har nogen, der tør og er kvalificerede til at stille kritiske spørgsmål og udfordre rammerne, sagde han blandt andet.

Design giver god forretning og god mening
En effektiv strategi for en virksomhed vil ofte være en designproces. For der findes ikke lineære svar på komplekse problemstillinger, mener Mads Nipper. Det handler ikke om idé og produkt, men om alt det indimellem – om proces. Om at udfordre det trivielle til fordel for at skabe ny mening. Om at kende og virkelig forstå brugerne og en given situation, som Designskolen blandt andet har gjort med projektet ”Design af relationer”. Om at udvikle prototyper, så man kan lære og evaluere. Og om at være systematisk. De mest radikale innovationer er faktisk dem, som kræver allermest systematik.

-Jeg vil formulere det sådan: Vær ambitiøs og åbensindet, forstå situationen og brugeren og prøv jer frem – systematisk, sagde han.

Mads Nipper mener, at vi med designtænkning har en enestående mulighed for at ændre verden og skabe ny værdi og mening.

– Langt de fleste virksomheder spekulerer i, hvordan de kan gøre mindst mulig skade på planeten. Jeg vil hellere vende det om og spørge: Hvordan skaber vi som virksomhed et størst muligt positivt indtryk? Designtænkning giver svaret, idet design kan være med til at inspirere folk til at skabe de rette løsninger, sagde han.

Gennem 23 år i LEGO har Mads Nipper været med til at designe den inspiration, som gør legen uimodståelig for børn og udvikler dem til at blive i stand til at bygge vores fælles fremtid. Nu er han klar til nye udfordringer, nemlig at inspirere til en grønnere og bedre verden som CEO og Group President for Grundfos, hvor han tiltræder 1. august. Og ja naturligvis også inspirere som adjungeret professor ved Designskolen Kolding.

Begrundelse for indstilling
I begrundelsen for Mads Nippers udvælgelse fremhæves blandt andet, at han igennem sit arbejde som formand for Designskolen Koldings bestyrelse har medvirket til at flytte skolen fra en kunsthåndværkerskole til en moderne designskole på universitetsniveau. Mads Nippers viden bidrager såvel på det strategiske ledelsesniveau som på det konkret designrelaterede fx hans store kompetencer inden for marketing af designprodukter, strategi og nye forretningsmodeller. Designskolen Kolding ser denne viden som Mads Nipper har tilført og opbygget i tæt relation til skolens udvikling, som helt central og ønsker med adjungeringen at bevare den tætte relation.